ZjazdRaportProtokółZapisaniWarunkiDojazdProgramEn Esperanto

Program

Piątek

Przyjazd, spotkanie nieformalne

Sobota

10.00 Raporto pri agado de antaŭa estraro
11.00 Zebranie pomysłów na działalność PME, wybór najlepszych (i osiągalnych)
12.00 Praca w grupach nad konkretnymi pomysłami
14.00 Przerwa obiadowa
15.00 Prezentacja rezultatów, stworzenie zarysu planu dzialania na następną kadencję
16.00 Wyjście na Piknik Naukowy
20.00 Propozycja zmian w regulaminie
20.30 Prezentacja kandydatów i wybór nowego zarządu
21.00 Grill

Niedziela

11.00 Spotkanie organizacyjne Junulara E-Semajno

Dodaj komentarz