Wstęp

Zgodnie z wynikiem wyborów które odbyły się na zjeździe w Warszawie w dniu 02.05.2010 r. w skład Zarządu Polskiej Młodzieży Esperanckiej na kadencję 2010-2012 weszli: Agnieszka Rzetelska – przewodnicząca, Zuzanna Samborska – wiceprzewodnicząca, Natalia Antolak – sekretarz, Leszek Dobrowolski – skarbnik, Przemysław Wierzbowski – członek zarządu do spraw działalności lokalnej, Łukasz Żebrowski – członek zarządu do spraw komunikacji. Raport przedstawia działalność PME podczas dwuletniej kadencji Zarządu.

Organizacja

PEJ-emblemo

Odbył się jeden zjazd PME w Białymstoku, podczas którego doszło do zmian w regulaminie PME i zarządzie, a także wybrano nowe logo organizacji.
Rezygnacji ze swych funkcji dokonały dwie osoby: Agnieszka Rzetelska na miejsce której wybrano Agnieszkę Mozer oraz Zuzanna Samborska, której funkcje przejął Paweł Fischer-Kotowski.

Współpraca z TEJO i PZE

PME była reprezentowana na wszystkich zjazdach TEJO i PZE które odbyły się w latach 2010-2012. Komitet TEJO spotkał się w tym czasie trzykrotnie:

  • na Kubie (lipiec 2010, Santa Cruz del Norte) PME reprezentował Łukasz Żebrowski w zastępstwie Natalii Antolak,
  • na spotkaniu w Kijowie (lipiec 2011) przedstawicielami byli Natalia Antolak i Paweł Fischer-Kotowski. Podczas tego spotkania został wybrany nowy zarząd o TEJO, którego przewodniczącym został Łukasz Żebrowski,
  • w Gdańsku podczas trzeciego JES. Tam PME również reprezentowali Natalia Antolak i Paweł Fischer-Kotowski.

Podczas Walnego Zjazdu Delegatów PZE na 32. Ogólnopolskim Kongresie Esperantystów (Tutpollanda Esperanto-Kongreso, TEK) które odbyło się w maju 2011w Nowym Sączu w imieniu PME występowali: Agnieszka Mozer, Paweł Fischer-Kotowski i Łukasz Żebrowski.
Na tym zjeździe Agnieszka Mozer oraz Paweł Fischer-Kotowski zostali wybrani do zarządu PZE.
Na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów PZE w Warszawie, które odbyło się w marcu 2012 PME reprezentowali: Agnieszka Mozer, Paweł Fischer-Kotowski, Łukasz Żebrowski, Małgorzata Baczyńska, Agnieszka Rzetelska i Szabocs Szilva.

tejo-sel-seminario-2011

TEJO/SEL-Seminario

PME wspierała organizacyjnie seminarium zorganizowane przez TEJO i SEL (Skolta Esperanto-Ligo) w maju 2011. Członkowie PME uczestniczyli w tym spotkaniu.

PROM – Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

prom-warszawa-2011

PME niemalże od samego początku wchodziło w skład Grupy Inicjatywnej, która przy wsparciu Ministerstwa Edukacji miała na celu stworzyć statut dla nowej organizacji i powołać ją do życia. Nasi reprezentanci (Agnieszka Rzetelska, Paweł Fischer-Kotowski, Agnieszka Mozer i Łukasz Żebrowski) uczestniczyli i współorganizowali wiele spotkań w różnych częściach Polski, podczas których udało nam się wypracować i osiągnąć zamierzony cel – stworzenie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Ze względów proceduralnych PME nie mogła być Członkiem Założycielem, ale dołączymy do PROM w czerwcu 2012 na takich samych zasadach jak Członkowie Założyciele.

Spotkanie ĈEJ, GEJ i PEJ w Dreznzie

W październiku 2011 w Dreznie odbyło się spotkanie trzech reprezentacji młodzieży: z Niemiec, Polski i Czech, podczas którego opracowywaliśmy najlepsze metody organizacji imprez i spotkań międzynarodowych.

ARKONES 2010 i 2011

Jak co roku PME pomagała i wspierała organizatorów przy tworzeniu imprezy.

Junulara E-Semajno

Koncerto de La Perdita Generacio

W tej kadencji PME zorganizowała dwa kolejne spotkania Junulara E-Semajno (JES) czyli imprezy która powstała z połączenia Ago-Semajno oraz Internacia Seminario (organizowanego wcześniej przez Niemiecką Młodzież Esperancką). JES w roku 2010 odbyło się w miejscowości Burg (Niemcy), a w 2011 w Gdańsku. W tym wydarzeniu regularnie bierze udział około 200 osób z całej Europy. Następne JES zorganizujemy w niemieckim mieście Naumburg.

Forum Ekonomiczne

Członkowie PME tradycyjnie obsługiwali stoisko esperanckie na Forum Ekonomicznym w Krynicy (2010: Agnieszka Mozer, Dorota Rozianko i Guy Johston, 2011: Agnieszka Mozer i Dorota Rozianko).

Piknik Naukowy

Esperanto było popularyzowane na stoisku PZE podczas XIV Pikniku Naukowego w Warszawie. Oprócz informowania gości, odbywały się tam krótkie lekcje esperanta oraz projekcje filmów z serii „Esperanto estas…”.

Wizerunek organizacji

Strona internetowa PME jest dwujęzyczna, regularnie aktualizowana, z dużą ilością informacji. W 2012 roku jej wygląd został nieco odświeżony, a grupa nasza dyskusyjna przeniesiona do serwisów google’a.
PME jest obecna we wszystkich najważniejszych portalach społecznościowych, w tym w serwsie facebook: facebook.com/polaesperantojunularo. Informacje o naszej działalności regularnie ukazują się w najważniejszych mediach esperanckich.

Raport sporządziła Agnieszka Mozer

Dodaj komentarz