PEJ-Estraro en jaroj 2008-2010

Wstęp

Zgodnie z wynikiem wyborów, które odbyły się na zjeździe w Warszawie w dniu 31.05.2008 r. w skład Zarządu III Kadencji Polskiej Młodzieży Esperanckiej weszli: Łukasz Żebrowski – przewodniczący, Agnieszka Rzetelska – wiceprzewodnicząca, Justyna Rusznica – sekretarz, Leszek Dobrowolski – skarbnik, Łukasz Korczewski – członek zarządu do spraw działalności internetowej (złożył rezygnację w kwietniu 2009). Raport ten przedstawia działalność PME podczas dwuletniej kadencji tego zarządu.

Organizacja

W obecnej kadencji zarządu odbyły się cztery zjazdy PME, kolejno w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu. Niestety z drugiej strony nie udało się osiągnąć planowanego przez zarząd rozwoju działalności lokalnej, poza obecnymi centrami. Zarząd kolejnej kadencji powinien w sposób szczególny zadbać o ten aspekt rozwoju organizacji.

Współpraca z TEJO i PZE

PME była reprezentowana na wszystkich zjazdach TEJO i PZE, które się w tym okresie odbyły. Spotkania komitetu TEJO miały miejsce w Szombathely (2008), w Libercu (2009) oraz w Zakopanem (2009), gdzie PME reprezentował Łukasz Żebrowski. Podczas spotkania komitetu TEJO w Libercu został wybrany nowy, sześcioosobowy zarząd tej organizacji, w skład którego weszło aż troje członków PME (Oleksandra Kovyazina, Irmina Szustak, Łukasz Żebrowski). Ze względu na to, funkcję reprezentanta PME w komitecie TEJO Łukasz Żebrowski przekazał Agnieszce Rzetelskiej.

Na Zjeździe Delegatów PZE w Łodzi (2008) PME reprezentował Łukasz Żebrowski.

Światowy Kongres Młodzieży 2009

Koncerto de Kim sur tegmento de kongresejo

 
Największym projektem PME podczas tej kadencji zarządu był Światowy Kongres Młodzieży (IJK), zorganizowany wspólnie przez Czeską, Niemiecką i Polską Młodzież Esperancką. Na to wydarzenie przybyło do Liberca (Czechy) ok. 350 osób z całego świata, a w ekipie organizacyjnej najwięcej było Polaków.

Więcej: 65. Światowy Kongres Młodzieży
 

Tydzień Działania (Ago-Semajno)

Na przełomie lat 2008/2009 w Liptowskim Mikulaszu odbyła się ostatnia impreza z cyklu Ago-Semajno. Została zorganizowana przez PME, SKEJ (Slovakia Esperanta Junularo), klub Varsovia Vento oraz LEK (Liptova Esperanto-Klubo).

Europejski Tydzień Młodzieży (Junulara E-Semajno)

JES 2009

Rok później po raz pierwszy odbył się Europejski Tydzień Młodzieży, czyli impreza która powstała z połączenia Ago-Semajno oraz Internacia Seminario organizowanego przez Niemiecką Młodzież Esperancką. W tym wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób z całej Europy. Następną imprezę z cyklu Junulara E-Semajno zorganizujemy wspólnie w niemieckim mieście Burg.

Seminarium PME i E@I

PME wspólnie z E@I planowało zorganizować seminarium „Multimedia dla wielojęzyczności i wielokulturowości”. Projekt ten, przygotowany jeszcze przez poprzedni zarząd, został poprawiony i ponownie złożony do funduszu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”. Niestety po raz drugi nie został zaakceptowany przez fundusz i nie udało się zrealizować tego seminarium.

Forum Ekonomiczne

Członkowie PME Agnieszka Mozer, Tobiasz Kaźmierski oraz Łukasz Żebrowski już tradycyjnie obsługiwali stoisko esperanckie na XVII Forum Ekonomicznym w Krynicy (2008).

Piknik Naukowy

Esperanto było również przez nas popularyzowane na stoisku PZE podczas 13. Pikniku Naukowego w Warszawie. Oprócz informowania odwiedzających, odbywały się tam również krótkie lekcje esperanta oraz projekcje filmów z serii „Esperanto estas…”.

Festiwal Nauki

Grafitio Esperante

 
Na warszawskim Festiwalu Nauki PME wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich zorganizowało 4-dniowe warsztaty dla szkół „Graffiti po Esperancku”, podczas których uczestnicy w formie zabawy zapoznawali się z ideami esperanta, podstawami języka.

Więcej: Warszawa: Esperanto na Festiwalu Nauki
 
 

Jubileusz Zamenhofa

W dniu 150. rocznicy urodzin Zamenhofa PME wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich oraz kuratorką Natalia Romik przeprowadziło akcję zamiany etykiet na esperanckie w sklepach na Muranowie, w okolicy miejsca w którym mieszkał Zamenhof. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w polskich i światowych mediach.

Wydawnictwa

Malfermilo

Przygotowana kilka lat temu koszulka „Lingva Revolucio” odniosła spektakularny sukces, a więc po wyczerpaniu zapasów wydaliśmy ją już po raz trzeci, tym razem w różnych kolorach, w ilości 200 egzemplarzy.

Z okazji IJK w Libercu, w liczbie 100 egzemplarzy została wydana koszulka z logo kongresu.

Asortyment gadżetów wydawanych przez PME powiększył się również o otwieracz do butelek „Esperanto – Probably the best language in the word”. Otwieracz został wydany w 200 egzemplarzach.

Ponadto PME zorganizowała konkurs fotograficzny na zdjęcia ze swoimi produktami. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2010.

Wizerunek organizacji

W tej kadencji zostały przeprowadzone gruntowne zmiany w informowaniu o naszych działaniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszej organizacji. Najważniejszą częścią tej przebudowy jest oczywiście nowa strona, dwujęzyczna, z dużą ilością informacji oraz często aktualizowana. Grupa dyskusyjna została przeniesiona do serwisów google’a. PME jest obecna we wszystkich najważniejszych portalach społecznościowych, a informacje o naszej działalności regularnie ukazują się w najważniejszych mediach esperanckich.

Raport sporządził Łukasz Żebrowski

Dodaj komentarz