Trzeci Zjazd Polskiej Młodzieży Esperanckiej odbył się w Łodzi w dniach 18-20 marca 2005 r.

Artykuł z “Tornado” – gazetki klubu Varsovia Vento

Juhu! PEJ tzn. Polska Młodzież Esperancka ma już prawie roczek! Nasza organizacja rozwija się, zapisują się nowi ludzie powstają interesujące projekty. Tak, tak, nie zmyślałam, reaktywowany PEJ krok po kroczku idzie na przód. Świetnym dowodem na to był ostatni zjazd PEju.

III Zjazd PEJu zorganizowaliśmy 18-20 marca w Łodzi . Zjechali się ludzie z różnych stron z Poznania, Białegostoku, Olsztyna, Warszawy, Kutna no i oczywiście z Łodzi, w sumie na trzeci z kolei zjazd PEJu przyjechało 16 osób.

Miejsce na zjazd zostało załatwione dzięki staraniom Arletty Jurkiewicz– naszej kochanej Łodzianki. Na początku zjazd miał się odbyć w Liceum im Ludwika Zamenhofa, jednak z powodu wyborów na najlepszego dyrektora, pani dyrektor odmówiła nam gościny. Za to chętnie przyjęli nas harcerze! Program zjazdu oraz nocleg mieliśmy w hufcu, do naszej dyspozycji było kilka sal, które mogliśmy używać do woli i trzeba przyznać było całkiem przyjemnie.

Podczas spotkania działo się dużo. Chcieliśmy wykorzystać ten weekend jak najefektywniej, tak więc już z samego rana w sobotę uczestniczy zostali obudzeni wcześnie rano. Po prawie nieprzespanej nocy, gdyż integracja trwała do świtu ciężko nam się było przebudzić. Tym bardziej, że tak przed piatą mieliśmy pobudkę zorganizowana przez harcerzy, którzy chcieli pożyczyć pastę do zębów, i bardzo subtelnie po prosili o to wyśpiewując nad naszymi górami piosenkę o myciu zębów.

Na szczęście esperantyści są wprawieni w boju, przeżyli nie jedna nieprzespaną noc, tak więc wszyscy wstali by z samego rana wziąć udział w kursie esperanta. Kursy były na trzech poziomach. Janusz Myzik zajął się początkującymi, Nick Bridgewater – nasz Brytyjczyk poprowadził zajęć dla średnio zaawansowanych, natomiast najwyższym poziom zaawansowania przejął Michał Wyszogrodzki (Plastek). Dla zainteresowanych esperantem harcerzy w tym czasie została zorganizowana prezentacja z mini kursem, którą poprowadziła Irmina Szustak.

Zaraz po kursie odbyło się szkolenie z zarządzania projektami. Tomek Stachowicz zaprezentował w jaki sposób można gospodarować czasem, jak zorganizować prace indywidualnie, w grupach, czy w sieci. Prelekcja była bardzo pouczająca, tym bardziej dla tych, którzy w ostatnim czasie pracują nad kilkoma projektami. Tomek mówił również o odpowiedzialności za zadania, a także o podejmowaniu decyzji.

Zaraz po szkoleniu udaliśmy się na miasto, na słynna ulicę Piotrkowską – coś zjeść. Największym uznaniem cieszyła się chińszczyzna, albo wietnamczyzna jak to woli. W każdym razie miejsce gdzie można dużo i tanio zjeść.

Z pełnymi brzuszkami wróciliśmy do naszego hufca, gdyż po obiedzie zaplanowane zostały obrady komitetu. Podczas posiedzenia komitetu został zaprezentowany raport z działalności zarządu, sprawozdanie finansowe. Irmina przedstawiała oferty różnych seminariów TEJO, które odbędą się na Litwie i Słowacji. Tobiasz opowiedział o festiwalu Językowym, podczas którego klub E-senco i PEJ prezentowali esperanto. Został ustalony termin i miejsce kolejnego zjazdu PEJ, a także zostały omówione niekonwencjonalne sposoby promocji esperanta.

Po posiedzeniu wzięliśmy się do pracy. Podczas warsztatów dotyczących rozwijania struktur regionalnych, w grupkach odbyła się burza mózgów, na temat w jaki sposób można promować esperanto? Oto kilka pomysłów, które uznaliśmy, ze PEJ jest w stanie w najbliższej przyszłości zrealizować:

 • materiały informacyjne: ulotki, plakaty (w szkołach, na uczelniach)
 • prezentacja multimedialna na płycie CD
 • gadżety: długopisy, kubki, naklejki, koszulki
 • prezentacje w szkołach,
 • fakultety esperanta na uczelniach
 • legalne graffiti
 • media: dobre kontakty z mediami, audycja w radiu harcerskim (Maciek Zgondek)
 • opracowanie ulotki
 • opracowanie poradnika “jak założyć klub esperancki”

Nie źle co? Po części wstępnej, zabraliśmy się do realizowania tych pomysłów. Jedna grupa pod wodzą Łukasza Korczewskiego zaczęła przygotowywać ulotkę, inna pod wodzą Janusza – obmyślać poradnik jak założyć klub esperancki. Prace nad tymi projektami kontynuowane były jeszcze dnia nastpnego, a także po powrocie do domów.

Na zjeździe nie Molko zabraknąć dyskusji na temat IJK wszak, że PEJ jest jednym z organizatorów tego przedsięwzięcia, tak więc jeszcze w sobotę odbyła się prezentacja dotychczasowych przygotowań do kongresu. Natomiast następnego dnia z samego rana zastanawialiśmy się w jaki sposób PEJ może aktywnie zaangażować się w programie IJK. oto co powstało z naszej burzy mózgów.

 • quiz wiedzy o Polsce
 • kurs polskiego (+ polskie rdzenie w esperanto)
 • prezentacja filmu polskiego (Seksmisja, Pianista, Pan Tadeusz)
 • konkurs artystyczny (rysunek/wiersz o Polsce)
 • konkurs polskiej piosenki
 • tańce polskie
 • promocja polskich miejsc turystycznych
 • prezentacja kultury góralskiej (pisarze, malarze, rzeźbiarze)
 • prezentacja kuchni polskiej (kurs gotowania)

PEJ przede wszystkim będzie stawiał na prezentację naszego kraju stąd tyle punktów związanych z Polską.

Zjazd PEju był bardzo udany nie tylko pod względem aktywności uczestników, ale także dobrej zabawy która towarzyszyła temu spotkaniu.
Każdy kto zapisał się do PEJu dostał podczas tego spotkania legitymację członkowską, a także płytkę z różnymi materiałami szkoleniowymi zebranymi z seminariów w Brukseli i Strasburgu.

Dziękuje Januszowi, Michałowi, Tomkowi za pomoc w zorganizowaniu tego zjazdu. A także każdemu, kto przyjechał za tak miły weekend. (Kurcze wzruszyłam się, ma ktoś chusteczkę?)

Irmina Szustak
Przewodnicząca PEJ

Raport ze Zjazdu

I. Piątek (18 marca)
 1. Przyjazd, kolacja, impreza, spanie.
II. Sobota (19 marca)
 1. Wprowadzenie – powitanie obecnych, przedstawienie programu zjazdu.
 2. Kurs esperanta (na trzech poziomach). Prowadzący: Michał (dla zaawansowanych), Nick (dla średniozaawansowanych), Janusz (dla początkujących).
 3. Szkolenie – praca nad projektami. Prowadzący – Tomek Stachowicz.
 4. Posiedzenie komitetu.
  Członkowie komitetu obecni na spotkaniu: Anna Bichta, Arletta Jurkiewicz, Tobiasz Kaźmierski, Janusz Myzik, Jacek Pożyczka, Tomasz Stachowicz, Irmina Szustak, Przemysław Wojnowski, Michał Wyszogrodzki, Maciej Zgondek. W sumie 10 z 17 członków komitetu

  • raport z prac zarządu za okres październik 2004 – marzec 2005 (patrz załącznik)
   • sugestia: wszelkie raporty, sprawozdania itp. publikować na stronie PEJ-u
   • sugestia: wszelkie raporty, sprawozdania itp. publikować na stronie PEJ-u
  • sprawozdanie finansowe (patrz załącznik)
   • do sprawdzenia: czy darowizny na PEJ można odpisywać od podatku?
  • grupa do spraw portalu – raport
   • w ostatnich miesiącach pojawiały się aktualności (i niewiele więcej)
   • do zrobienia: umieścić link do forum
  • seminaria TEJO – przedstawienie oferty
  • Lingva Festivalo w Poznaniu – prezentacja
   • sugestia: nawiązywać kontakty z organizacjami nieesperanckimi
  • ustalenie terminu i miejsca kolejnego zjazdu
   • spośród 3 propozycji (Białystok, Drzewica, Poznań) drogą głosowania wybrano Białystok
   • termin – październik (konkretna data ma zostać ustalona do połowy sierpnia)
  • niekonwencjonalne sposoby promocji esperanta
   • propozycja: promocja esperanta poprzez vlepki; komitet odrzucił w głosowaniu możliwość finansowania takiej akcji
   • propozycja: promocja esperanta poprzez graffiti (zamalowywanie rasistowskich/obraźliwych napisów neutralnym (=esperanckim) graffiti za zgodą władz miasta); komitet zgodził się wspomóc finansowo taką akcję (pod warunkiem, że będzie w pełni legalna)
 5. Warsztaty: rozwijanie struktur regionalnych. Część 1.
  • burza mózgów: w jaki sposób można promować esperanto?
  • wybranie propozycji, które PEJ jest w stanie w najbliższej przyszłości zrealizować:
   • materiały informacyjne: ulotki, plakaty (w szkołach, na uczelniach)
   • prezentacja multimedialna na płycie CD
   • gadżety: długopisy, kubki, naklejki, koszulki
   • prezentacje w szkołach
   • fakultety esperanta na uczelniach
   • legalne graffiti
   • media: dobre kontakty z mediami, audycja w radiu harcerskim (Maciek Zgondek)
  • praca w grupach nad wybranymi projektami (kontynuowana w niedzielę):
   • opracowanie ulotki
   • opracowanie poradnika “jak założyć klub esperancki”
 6. IJK – co nowego?
  • przedstawienie stanu przygotowań do IJK
III. Niedziela (20 marca)
 1. PEJ a IJK – burza mózgów: w jaki sposób PEJ może zaprezentować Polskę podczas IJK?
  • quiz wiedzy o Polsce (Maciek)
   • Seksmisja (Michał)
   • Pianista (Maciek)
   • Pan Tadeusz
  • kurs polskiego (+ polskie rdzenie w esperanto) (Maciek)
  • prezentacja filmu polskiego
  • konkurs artystyczny (rysunek/wiersz o Polsce)
  • konkurs polskiej piosenki
  • tańce polskie
  • promocja polskich miejsc turystycznych
  • prezentacja kultury góralskiej (pisarze, malarze, rzeźbiarze)
  • prezentacja kuchni polskiej (kurs gotowania)
 2. Warsztaty: rozwijanie struktur regionalnych. Część 2
  • ulotka
   • lider grupy – Łukasz
   • prace nad ulotką na forum PEJ-u
   • 5 kwietnia – pierwszy szkic; 20 kwietnia – wersja do druku
  • poradnik “jak założyć klub”
   • lider grupy – Janusz
   • 5 kwietnia – rozesłana ankieta do klubów esperanckich, gotowa pierwsza wersja; 30 kwietnia – druga wersja uwzględniająca wyniki ankiety
Załacznik 1 – Raport z prac zarządu PEJ-u (październik 2004 – marzec 2005)
 1. Sprawy formalne
  • założone zostało konto w banku Pekao SA, nr 64 1240 1037 1111 0010 0456 2765
  • wyrobiliśmy pieczątkę
  • zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy legitymacje członkowskie
 2. Finanse
  • patrz: sprawozdanie finansowe
 3. Stosunki zewnętrzne
  • Irmina reprezentowała PEJ podczas spotkania TEJK (Tut-Eŭropa Junulara Konferenco) na początku listopada w Berlinie
  • Janusz reprezentował PEJ podczas posiedzenia komitetu TEJO w czasie IS (koniec grudnia, Wetzlar)
  • GEJ a PEJ: niemiecka młodzieżówka zaproponowała zorganizowanie wspólnego posiedzenia zarządów obu organizacji (na wiosnę, w Poznaniu); trwają rozmowy…
  • poznaniacy z E-Senco i Irmina reprezentowali nas na festiwalu językowym w Poznaniu (marzec)
  • zgłosiliśmy PEJ do udziału w seminarium, które miało odbyć się w połowie maja w Paryżu; niestety projekt upadł ze względu na brak dofinansowania z Unii Europejskiej
  • w grudniu firma Monda Turismo zaczęła rozsyłać do esperantystów maile reklamowe używając adresu pej@esperanto-turismo.com; sprawa ucichła po interwencji naszej i przewodniczącego PZE p. Mandraka
  • kilkoro nowych członków zwerbowaliśmy na stronach www.lernu.net
 4. Struktury regionalne
  Zarząd wspomagał grupę do spraw rozwijania struktur regionalnych:

  • została stworzona lista książek (podręczników, słowników), w sprzedaży których PEJ będzie pośredniczył
  • zaprojektowana została wstępnie ulotka
  • tłumaczony jest mini-pakiet do nauki esperanta (PakEo)
 5. Komunikacja
  • raporty – od czasu do czasu zamieszczaliśmy informacje, komunikaty i raporty na stronie PEJ
  • comiesięczne raporty – do świąt tak, potem nie
  • nowe zasady członkostwa – przeprowadziliśmy akcję informacyjną wśród członków PEJ
 6. Inne
  • zakupiona została drukarka;
  • wykupiona została domena www.pej.pl
  • zarząd spotkał się w grudniu w Warszawie, żeby podsumować dotychczasową działalność i zrobić plany na przyszłość; powstał plan pracy zarządu na 2005 rok.
PLAN DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU NA 2005
 1. Informacja o PEJ-u i jego działalności (podczas imprez, w gazetach)
 2. Stworzenie listy z odpowiedziami dla czego warto zapisać się do PEJ
 3. Bardzo aktywna pomoc w rozwijaniu struktur
 4. Organizacja IJK
 5. Zorganizowanie dwóch zjazdów dla komitetu i kilku spotkań zarządu
 6. Rozwijanie informacji wewnętrznej – choćby raz w miesiącu wiadomości o PEJ
 7. Nawiązanie współpracy z inną LS TEJO

Dodaj komentarz