Drugi Zjazd Polskiej Młodzieży Esperanckiej odbył się w Poznaniu w dniach 1-3 października 2004 r.

Raport ze Zjazdu

2. Zjazd PME

2. Zjazd PME

PEJowcy!!! Drugi w tym roku zjazd PEJu odbył się podczas Arkonesu w Poznaniu. Dlaczego w Poznaniu? Tobiasz nasz wiceprzewodniczący jest z Poznania i był on jednym z organizatorów tegorocznego Arkonesu. Po naradzeniu się z innymi organizatorami wszyscy członkowie PEJ mogli bezpłatnie uczestniczyć w imprezie i bezpłatnie mieszkać w pobliskim hoteliku. Organizatorzy także udostępnili nam (również bezpłatnie) osobny pokój, tak aby realizacja artystycznego programu Arkonesu nie przeszkadzała nam podczas zebrania, które odbyło się 2 października. Jak widzicie to była wielka korzyść dla nas spotkać się właśnie w Poznaniu! Podczas samego zjazdu omówiliśmy wiele spraw organizacyjnych m.in. zostały zaprezentowane raporty z grup roboczych, które stworzyliśmy w czerwcu podczas pierwszego zjazdu. Spośród wszystkich grup najbardziej świetliście zaprezentowała się Grupa Trzymająca Portal, która w 100% zrealizowała pomysł portalu Peju, Jeszcze raz gratulacje dla nich! Oprócz tego omówiliśmy i zaakceptowaliśmy budżet na 2005 r. I tu ważna informacja!!!!!!! Od 2005 roku wprowadzamy składki członkowskie. Nie jest to wysoki koszt, tylko 10 zł rocznie, ale żeby być dalej członkiem Peju trzeba zapłacić tą sumę. Podczas zjazdu my tj. komitet zaakceptowaliśmy poprawki naniesione przez Zarząd Główny PZE w naszym regulaminie, trochę główkowaliśmy nad ewentualnym powołaniem kolejnych grup roboczych i na koniec przedstawiliśmy sprawy związane z organizacją 61 IJK. W zjeździe uczestniczył prawie cały komitet. Zjechali się ludzie z Warszawy, Poznania, Łodzi, Gorzowa Wielkopolskiego i Lubska. Ponad to naszą pracę podczas zjazdu obserwowała reprezentantka Zarządu Głównego Polskiego Związku Esperantystów Zofia Śmistek.

Jestem bardzo zadowolona z tego zjazdu i już się cieszę, że niedługo (tj. w marcu) będzie następny.

Wielkie dzięki wam wszystkim!
I wielkie podziękowania Tobiaszowi!

Irmina

Protokół z Zebrania Komitetu

Drugi zjazd PEJ-u odbył się 2. października w Poznaniu, podczas Arkonesu. W zebraniu wzięło udział 12 z 17 członków komitetu, a także kilka osób spoza PEJ-u (lista uczestników w załączniku 1).

Spotkanie otwarła Irmina, która zaraz potem oddała głos przedstawicielom grup roboczych powołanych w czerwcu. Tomek Stachowicz (portal PEJ-u), Janusz (współpraca w sieci) i Ki­siel (wspieranie struktur regionalnych) przedstawili dotychczasowe osiągnięcia swoich grup i zaprezentowali plany na najbliższe miesiące. Grupa do spraw współpracy w sieci została rozwiązana, dwie pozostałe nadal funkcjonują.

Następnie Janusz w zastępstwie nieobecnego Michała przedstawił projekt budżetu PEJ-u na rok 2005. Po dokonaniu kilku poprawek, projekt został jednogłośnie przyjęty przez komitet (załącznik 2). Budżet przewiduje m.in. wprowadzenie od stycznia 2005 roku składek człon­kowskich w wysokości 10 zł rocznie.

Ponieważ Tomek Stachowicz zapłacił z własnej kieszeni za miejsce na serwerze dla portalu PEJ-u, komitet jednogłośnie zwolnił Tomka od płacenia składki członkowskiej w latach 2005-2007.

Następnie rozwinęła się dyskusja dotycząca spraw członkostwa w PEJ-u. Irmina zapropono­wała, aby członkom zapisującym się do naszej organizacji proponować wykupienie abona­mentu gazetki „Tornado” na dany rok. Komitet po krótkiej dyskusji zaakceptował tę propo­zycję przy jednym głosie sprzeciwu.

Zauważone zostało, że zgodnie z polskim prawem niepełnoletnie osoby chcące należeć do PEJ-u muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Zarząd obiecał dopilnować tych for­malności.

Polskie prawo wymusiło na nas także podjęcie bardziej nieprzyjemnej decyzji. Okazało się, że Maciek, wybrany do zarządu na czerwcowym zjeździe w Warszawie, ze względu na swoją niepełnoletność nie może zasiadać w zarządzie. Komitet zmuszony był przegłosować uch­wałę, na mocy której Maciek został pozbawiony miejsca w zarządzie, jednocześnie nadając mu funkcję rzecznika prasowego PEJ-u.

Następnie Janusz przedstawił zmiany dokonane w tekście regulaminu PEJ-u po czerwcowym zjeździe. W głosowaniu komitet jednogłośnie przyjął regulamin w nowej formie (jeśli nie liczyć usunięcia dwóch zbędnych przecinków :-)). Patrz załącznik 3.

Kolejnym punktem była dyskusja na temat utworzenia kolejnych grup roboczych. Ustalono, że wykonaniem projektu ulotki zajmie się istniejąca już grupa do wspierania struktur regio­nalnych. Nie zdecydowano się na utworzenie grupy roboczej organizującej szkolenia wew­nętrzne i seminaria – doszliśmy do wniosku, że osoby chcące się podzielić z innymi swoją wiedzą lub doświadczeniem, mogą się ogłosić np. na liście dyskusyjnej. Jeśli znajdzie się dość chętnych – będzie można zorganizować jakieś szkolenie. Nie znaleźli się też chętni do stworzenia grupy roboczej zajmującej się fakultetami języka esperanto na uczelniach i w szkołach ani grupy mającej redagować strony PEJ-u w Tornado.

Tobiasz zgłosił propozycję stworzenia ogólnopolskiej bazy stowarzyszeń, grup i klubów esperanckich (zawierającej m.in. daty i miejsca spotkań) i opublikowania jej. Łukasz odparł, że taka baza już jest tworzona i on sam gotowy jest dalej się tym zajmować.

Następnie przedstawiono propozycję projektu Maćka – zorganizowanie po szkołach i biblio­tekach tournee popularyzującego naukę języków obcych ogólnie, a esperanta w szczegól­ności. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem. Zdecydowano, że grupa zajmująca się tym projektem wyłoni się podczas kolejnego zjazdu PEJ-u (w marcu). Do tego czasu możemy przemyśleć dokładnie projekt i zastanowić się, jak go efektywnie zrealizować.

Irmina zapytała się o pomysły na znalezienie indywidualnych sponsorów, którzy mogliby wesprzeć PEJ. Po krótkiej dyskusji Arletta przedstawiła swój pomysł: organizowanie krótkich występów artystycznych (deklamacja, prezentacja naszej działalności itp.) na polskich imprezach esperanckich. W zamian prosilibyśmy o dobrowolne datki na naszą organizację.

Termin następnego zjazdu ustalono na 5-6 marca przyszłego roku. Nie zdecydowaliśmy się jeszcze na miejsce – pod uwagę brane są: Łódź, Pelplin i Czeski Cieszyn.

Na koniec odbyła się krótka dyskusja na temat organizacji IJK. Arletta zarzuciła organiza­torom z Warszawy, że nie informują członków PEJ-u o postępie w pracach organizacyjnych. Ustaliliśmy, że w comiesięcznych raportach z prac zarządu, komitetu i grup roboczych przesyłanych na listę dyskusyjną PEJ-u pojawiały się będą również raporty z przygotowań do IJK.

Na tym spotkanie zakończono.

Protokół sporządził:

Janusz Myzik,
sekretarz PME

Załącznik 1 – lista uczestników

Członkowie Komitetu:

 1. Tomasz Bahyrycz
 2. Anna Bichta
 3. Arletta Jurkiewicz
 4. Tobiasz Kaźmierski
 5. Agata Kiszkiel
 6. Małgorzata Ławrynowicz
 7. Janusz Myzik
 8. Tomasz Stachowicz
 9. Irmina Szustak
 10. Krzysztof Usakiewicz
 11. Aleksandra Woźniak
 12. Łukasz Żebrowski

Goście:

 1. Ireneusz Bobrzak
 2. Robert Kamiński
 3. Zofia Śmistek
Załącznik 2 – projekt budżetu PME na rok kalendarzowy 2005

WPŁYWY:

a) składki (zakładamy że spośród 68 członków PEJ-u wpłaci 25 do połowy roku)
25 x 10 PLN = 250 PLN
b) dotacja od Warszawskiego Oddziału PZE
750 PLN

Razem: 1000 PLN

WYDATKI:

a) legitymacje
25 x 0 PLN = 0 PLN [nic nas to nie będzie kosztowało dzięki uprzejmości p. Roberta Kaminskiego] b) już znane wydatki grupy wspierania struktur regionalnych (list)
50 x 1,5 PLN = 75 PLN
c) przewidywane koszty obsługi konta w PKO SA
100 PLN
d) koszty wyrobienia pieczątki dla PEJ-u
60 PLN
e) rezerwa budżetowa na zjazdy w roku 2005
100 PLN
f) rezerwa budżetowa na inną korespondencję w roku 2005
20 PLN
g) koszty wykupienia miejsca na serwerze i domeny internetowej do końca roku 2005
110 PLN
h) rezerwa budżetowa na ew. wyjazdy i inne wydatki
235 PLN

Razem: 700 PLN

Saldo końcowe: +300 PLN

Załącznik 3 – regulamin Polskiej Młodzieży Esperanckiej

Dodaj komentarz