Pierwszy (reaktywacyjny) Zjazd Polskiej Młodzieży Esperanckiej odbył się w Warszawie w dniach 10-13 czerwca 2004 r. Podczas Zjazdu między innymi zostały wybrane władze PME na kadencję 2004-2006.

Raport ze Zjazdu

1-a PEJ-Kunveno

1. Zjazd PME

W połowie czerwca, w słonecznej Warszawie, odbył się pierwszy zjazd Polskiej Młodzieży Esperanckiej, czyli PEJ-u. Zjazd, można chyba powiedzieć, zakońny sukcesem. Co się konkretnie działo? Oto krótki raport.

Początkowo zamierzaliśmy spotkanie zorganizować w jakiś weekend. Wybranie nowego zarządu, uchwalenie regulaminu, dyskusja na temat przyszłości PEJ i pa pa. Ale z czasem rodziły się coraz to nowe pomysły. A może by zorganizować jeszcze to? A tam wcisnęlibyśmy jeszcze tamto? No i powstał nam program o wiele bardziej ambitny, niż to pierwotnie zakładaliśmy.

Impreza zaczęła się w czwartek, 10 czerwca. Zaczęła się, trzeba przyznać, dosyć niemrawo. Ludzie z całej Polski albo zaczęli odwoływać zapowiedziany wcześniej przyjazd, albo dzwonili, że przyjadą później. Zjazd musieliśmy więc zacząć w gronie niewielkim, bo dziesięcioosobowym. Ale wieczorem było już więcej ludzi, więc atmosfera zaczęła się robić coraz lepsza. Sasza z Rosji poprowadziła wieczorek zapoznawczy i wkrótce wszyscy bawili się w najlepsze.

Kto jednak myśli, że zjazd spędziliśmy na rozrywkach i zabawie, ten jest w głębokim błędzie! Już od piątkowego poranka zabraliśmy się do roboty na pełnych obrotach! O 10 rano zaczęły się kursy językowe na trzech poziomach. Później nadszedł czas na warsztaty pracy w grupie, które poprowadził Tomek. Dowiedzieliśmy się, jak pracować w grupie nad projektem, żeby praca była efektywna, a w grupie panowała dobra atmosfera.

Po przerwie zaczęła się pierwsza część obrad PEJ-u. Przydały się tu doświadczenia wyniesione z warsztatów Tomka. Podzieliśmy się na grupy, które miały odpowiedzieć na pytanie: “Jakie są cele PEJ-u?” A kiedy cele były już gotowe, przyszła pora na kolejne pytanie: “Jak te cele możemy zrealizować?”. I ruszyła lawina pomysłów. Największą popularność zdobyły: stworzenie internetowego portalu PEJ-u, wspieranie struktur regionalnych i opracowanie skutecznych sposobów na współpracę w sieci. Tymi projektami postanowiliśmy się zająć w ciągu najbliższych miesięcy. Stworzyliśmy trzy grupy robocze, z których każda zajęła się wstępnym opracowaniem jednego z projektów. Na efekty nie trzeba będzie długo czekać, zobaczycie!

Myślicie, że to koniec na piątek? Choć ludzie byli faktycznie zmęczeni, ale my w planie mieliśmy jeszcze co nieco… Najpierw Anuś przedstawiła zasady lobbingu, a potem pouczyła nas jak (nie) należy informować o esperancie. Irmina z kolei opowiedziała, w jaki sposób organizować imprezy esperanckie. A później był wieczór i grill i odpoczynek…

Sobota znowu była dniem pracy. Kursy esperanta, kurs pracy w grupach i dalsza część obrad PEJ-u. Michał objaśnił, jak PEJ funkcjonuje, czym jest komitet, a czym zarząd. No a potem poprowadził wybory do zarządu. Wybrano pięć osób Irmina z Warszawy została przewodniczącą, Tobiasz z Poznania wiceprzewodniczącym, Michał z Warszawy – skarbnikiem, Janusz z Kielc/Warszawy – sekretarzem, a Maciek z Kutna – rzecznikiem prasowym. A potem odbyła się dyskusja nad regulaminem PEJ-u.

Ważnym punktem sobotniego dnia było przedstawienie projektu IJK-2005, które odbędzie się w Zakopanem. Przedstawiliśmy to, co do tej pory zdziałaliśmy, zaprezentowaliśmy nasze pomysły, a następnie zaprosiliśmy wszystkich do współpracy. Pojawiło się trochę nowych, ciekawych idei, zaczęli się zgłaszać ludzie, którzy chcieliby kongres współorganizować…

A potem znowu był wieczór, i znowu był grill, i znowu był odpoczynek. I było bardzo przyjemnie. A w niedzielę ludzie się zaczęli rozjeżdżać. I już!

W moim odczuciu zjazd był bardzo udany. Udało się dużo zrobić, pojawiło się dużo cennych pomysłów i, co jeszcze ważniejsze, znaleźli się ludzie, którzy z zapałem te pomysły będą realizować. Dziękujemy wszystkim, którzy się pojawili! Bez was to spotkanie nie byłoby takie samo!

Janusz Myzik

Protokół z Zebrania Komitetu

Najważniejsze obrady odbyły się w sobotę 12 czerwca. Oto jak przebiegały:

– Każdy członek PEJ, który pojawił się na zjeździe, mógł zapisać się do komitetu. Zdecydowało się na to 17 osób:
1. Tomasz Bahyrycz
2. Anna Bichta
3. Joanna Jakielska
4. Arletta Jurkiewicz
5. Tobiasz Kaźmierski
6. Agata Kiszkiel
7. Małgorzata Ławrynowicz
8. Janusz Myzik
9. Jacek Pożyczka
10. Tomasz Stachowicz
11. Irmina Szustak
12. Krzysztof Usakiewicz
13. Przemysław Wojnowski
14. Aleksandra Woźniak
15. Michał Wyszogrodzki
16. Maciej Zgondek
17. Łukasz Żebrowski
Kadencja tego komitetu potrwa dwa lata (do 2006 roku).

– Następnie odbyły się wybory do zarządu na lata 2004-2006. Zgłosiło się pięcioro kandydatów (w nawiasie liczba uzyskanych głosów):
1. Irmina Szustak (15)
2. Janusz Myzik (15)
3. Tobiasz Kaźmierski (14)
4. Michał Wyszogrodzki (13)
5. Maciej Zgondek (11)
Zgodnie z regulaminem, zarząd składa się z czterech osób (przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika). Regulamin dopuszcza jednak powiększenie składu zarządu w razie potrzeby. Komitet postanowił skorzystać z tego prawa i stworzył w zarządzie piąte miejsce – dla rzecznika prasowego.

Zarząd PEJ-u na lata 2004-2006:
1. Irmina Szustak (przewodnicząca)
2. Tobiasz Kaźmierski (wiceprzewodniczący)
3. Janusz Myzik (sekretarz)
4. Michał Wyszogrodzki (skarbnik)
5. Maciej Zgondek (rzecznik prasowy)

– Następnie odbyła się dyskusja nad regulaminem. Istniejący projekt regulaminu został zmieniony w kilku punktach, a następnie przyjęty jako oficjalny Regulamin PEJ. Komitet upoważnił zarząd do dokonania w tekście regulaminu poprawek, gdyby się okazało, że nie jest on w jakimś punkcie zgodny ze statutem o stowarzyszeniach i statutem Polskiego Związku Esperantystów (którego PEJ jest oddziałem).

– Komitet postanowił, że do 31 grudnia 2004 wszyscy członkowie PEJ zwolnieni zostają z płacenia składki członkowskiej.

– Komitet przyznał Ireneuszowi Bobrzakowi honorowe członkostwo Polskiej Młodzieży Esperanckiej.

– Termin kolejnego zjazdu komitetu PEJ został wstępnie ustalony na 1 października 2004. Zjazd miałby się odbyć w Poznaniu, podczas imprezy esperanckiej ARKONES.

– Wybrane zostało logo PEJ.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie decyzje komitetu zostały podjęte jednogłośnie.

Janusz Myzik
(sekretarz PEJ/PME)

Dodaj komentarz