Emblemo de JES

Logo Europejskiego Tygodnia Młodzieży

Europejski Tydzień Młodzieży (JES) to noworoczna impreza organizowana przez Polska i Niemiecką Młodzież Esperancką. Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się w 2009 roku w Zakopanem. JES jest połączeniem dwóch wcześniejszych noworocznych imprez młodzieżowych – Tygodnia działania (Ago-Semajno, AS) Polskiej Młodzieży Esperanckiej oraz Międzynarodowego Seminarium (Internacia Seminario, IS) Niemieckiej Młodzieży Esperanckiej, które do roku 2008 odbywały się oddzielnie. Europejski Tydzień Młodzieży będzie się odbywał co roku w innym miejscu Europy Środkowej.

Artikoloj

Zobacz też