7 maja 2022, w ramach Zjazdu PME w Katowicach, został wybrany nowy skład Zarządu na kadencję 2022–2023. Od teraz członkami Zarządu są:

  • Rafał Darasz – przewodniczący
  • Konrad Orawski – wiceprzewodniczący
  • Paweł Wójtowicz – skarbnik
  • Tobiasz Kubisiowski – sekretarz

Do składu dołączył zatem Konrad Orawski. Z końcem kadencji Zarząd opuścili Romualda Jeziorowska i Kamil Getka, którym serdecznie dziękujemy za ich pracę na rzecz PME!