W dniach 10–12 września 2021 w Trójmieście, a dokładniej mówiąc w Gdańsku i w Sopocie, odbył się tegoroczny Zjazd PME. Tak jak w zeszłym roku, był on pzesunięty w czasie z powodu sytuacji epidemicznej – bardzo się jednak cieszymy, że mógł się odbyć, uczestniczyło w nim 11 osób, a w odbywającym się w tym samym czasie tradycyjnym trójmiejskim wydarzeniu Esperanto nad morzem – kilkanaście kolejnych osób.

W trakcie Zjazdu został wybrany nowy Zarząd PME, w którym – tak jak w zeszłym roku – zasiadło pięć osób:

  • Rafał Darasz – przewodniczący
  • Kamil Getka – wiceprzewodniczący
  • Paweł Wójtowicz – skarbnik
  • Tobiasz Kubisiowski – sekretarz
  • Romualda Jeziorowska – członkini zarządu

Serdecznie witamy nowego członka zarządu, Rafała, który odtąd będzie przewodniczył naszej organizacji. Równocześnie bardzo ciepło dziękujemy naszemu koledze Piotrowi Hołdzie, który przez kilka ostatnich lat był naszym skarbnikiem.

Obecny Zarząd będzie działał aż do następnego Zjazdu PME, który powinien odbyć się wiosną 2022 roku.