Polska Młodzież Esperancka ogłasza program wsparcia dla osób chcących uczestniczyć w rocznym kursie nauczycielskim (instruista trejnado) w Poznaniu! Przeczytaj poniżej informacje o samym kursie, zapoznaj się z warunkami naszego programu i zgłoś się! Akceptujemy zgłoszenia do 5 sierpnia 2019! Kontakt: pej@pej.pl

Informacje o kursie

Kurs wymaga uczestnictwa w dwóch intensywnych tygodniowych sesji na miejscu w Poznaniu, w dniach 14–20.09.2019 i 1–7.02.2020, a także pracę zdalną, zadania zadawane przez internet oraz konsultacje z prowadzącymi, a na końcu przygotowanie pracy na temat związany z metodyką. Obrona pracy oraz egzamin końcowy odbędą się we wrześniu 2020. Ci, którzy ukończą kurs, otrzymają dyplom ILEI w zakresie nauczania.

Wymagania: dobra znajomość esperanta (co najmniej B2, certyfikat językowy mile widziany) i podstawowa znajomość kultury esperanckiej; dodatkowo wykształcenie średnie (zdana matura).
Więcej informacji: https://edukado.net/novajhoj?id=784

Warunki uczestnictwa w programie PME

Aby uzyskać wsparcie, musisz być pełnoprawnym członkiem PME i mieszkać w Polsce. Należy wysłać zgłoszenie na adres pej@pej.pl najpóźniej 5 sierpnia 2019. Zgłoszenie powinno składać się z:

  • życiorysu,
  • listu motywacyjnego,
  • szkicowego planu kursu esperanta w miejscowości kandydata_tki, podczas jakiegoś wydarzenia czy podobne (pomysł na miejsce, możliwych zainteresowanych, czas trwania kursu itp.).

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę (na żywo lub przez internet), a wygrani podpiszą umowę z Zarządem PME, na podstawie której poprowadzą kurs esperanta po ukończonym kursie nauczycielskim. Wszystkie szczegóły będziemy omawiać indywidualnie, więc nawet jeżeli nie masz bardzo konkretnego planu, zapraszamy do kontaktu!

Co obejmuje wsparcie w programie?

W zależności od liczby zainteresowanych, będziemy mogli pokryć w różnym stopniu potrzebne wydatki uczestników kursu. W podstawowym wariancie pokryjemy w całości koszt kursu (dwa semestry po 130 euro). Jeżeli nasze możliwości finansowe na to pozwolą i jeżeli kandydat_ka to dobrze umotywuje, będziemy mogli pokryć również koszt podróży do i z Poznania oraz mieszkania tam.