W Warszawie zakończył się właśnie zjazd Polskiej Młodzieży Esperanckiej. Podczas tych dwóch dni (26 i 27 maja 2016) nie mogło zabraknąć tematu Międzynarodowego Kongresu Młodzieżowego (IJK), który odbędzie się w lipcu we Wrocławiu, jak również innych współorganizowanych przez nas wydarzeń, czyli Junulara E-Semajno i ĈAR. Rozmawialiśmy o tym jak przyciągnąć do organizacji początkujących Esperantystów, o naszym udziale w rożnych wydarzeniach takich jak Forum Ekonomiczne w Krynicy oraz festiwale SLOT i Woodstock. Nie zabrakło tematów związanych z projektami – obecnie trwającym programie Erasmus+, rozpoczynającej się współpracy z organizacjami w Afryce oraz o ewentualnych przyszłych projektach. W sprawach wewnętrznych organizacji poruszono tematy związane z kolejnym zjazdem na Arkonesie, aktualizacją regulaminu oraz uzyskaniem osobności prawnej.

Na koniec wybrano nowy 7-osobowy zarząd organizacji. Znalazło się w nim dwóch nowych członków Tobiasz Kubisiowski (sekretarz) i Adrian Wasilewski (członek zarządu). Z poprzedniego zarządu ponownie wybrano Piotra Hołdę, który został przewodniczącym, Romualdę Jeziorowską (wiceprzewodnicząca), Mariusza Hebdzyńskiego (skarbnik) oraz Annę Marię Koniecpolską-Lachowską i Tomasza Szymulę (członkowie zarządu). Jedynym członkiem poprzedniego zarządu, który nie kandydował ponownie jest Łukasz Żebrowski, który pracował w zarządach Polskiej Młodzieży Esperanckiej nieprzerwanie przez ostatnich 10 lat.