Zgodnie z decyzją Zarządu Światowej Młodzieżowej Organizacji Esperanckiej z dnia 17 listopada 2014, 72. Międzynarodowy Kongres Młodzieży (IJK) w 2016 odbędzie się we Wrocławiu! Polska Młodzież Esperancka zaproponowała to miasto, ponieważ w tym samym roku będzie ono także Europejską Stolicą Kultury (wraz z San Sebastián w Hiszpanii). Zaletą jest też bliskość Wrocławia i Nitry (Słowacja), gdzie zaraz po IJK odbędzie się 101. Światowy Kongres Esperancki.