29 sierpnia w Krakowie odbyły się Targi Organizacji Młodzieżowych. Zaprezentowało się kilkanaście organizacji, między innymi Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM) oraz organizator wydarzenia, Europe4Youth. Swoje stoisko miała również Polska Młodzież Esperancka, której członkowie informowali odwiedzających o esperancie, a także przedstawiali, jak działają PEJ i TEJO. Zainteresowani mogli rozwiązać test ukazujący prostotę esperanta i zostawić kontakt do siebie, aby otrzymywać informacje dotyczące kursów esperanta w Krakowie.