W tym roku Letnia Szkoła Esperanta (SES) odbędzie się w dwóch miejscach. W połowie lipca będzie tradycyjne SES na Słowacji, w mieście Nitra. Miesiąc później podobna impreza odbędzie się w Rosji, w miejscowości Koltyszewo, 60 km na północny zachód od Moskwy.

Na program Letniej Szkoły Esperanta składają się przedpołudniowe lekcje esperanta, popołudniowe wycieczki, prelekcje, warsztaty, oraz wieczorne koncerty, pokazy filmowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronach słowackiej oraz rosyjskiej Letniej Szkoły Esperanta.