Za miesiąc na Węgrzech, w ramach Junulara Esperanto-Renkontiĝo (JER) odbędzie się seminarium na temat aktywnego rozwoju. Jest to pierwsze z serii trzech szkoleń organizowanych przez Światową Organizację Esperancką (UEA). Dzięki wybitnym trenerom będzie można dowiedzieć się więcej o komunikacji międzynarodowej (Stefan MacGill), działalności lokalnej (Veronika Poór), tworzeniu komunikatów prasowych (Lu Wunsch-Rolshoven), nowoczesnych środkach komunikacji (Peter Baláž) i motywacji (Orlando Raola).

Spotkanie odbędzie się w miasteczku Szigetmonostor w dniach od 21 do 24 marca. Możliwe jest uzyskanie subwencji na udział w seminarium (100 euro). Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego. Więcej informacji o subwencjo można znaleźć w dokumencie, a o Junulara Esperanto-Renkontiĝo na stronie jer.hu.