Jak wykorzystać esperanto w 2014? czyli informacje o najważniejszych i najbardziej interesujących spotkaniach, festiwalach, wymianach, finansowanych wyjazdach, wolontariatach, stażach… Tego można się dowiedzieć z nagrania z kolejnego spotkania z cyklu Uniwersytetu Esperanto. Prezentację na Uniwersytecie Warszawskim, 9 grudnia 2013 przedstawili Romualda Jeziorowska i Łukasz Żebrowski.


Licencja Creative Commons

Następne spotkanie odbędzie się w poniedziałek 10 lutego. Więcej informacji można znaleźć na stronie fb.com/uniwersytetesperanto.