W ramach zbliżającego się Junulara E-Semajno (JES) w Szczawnie Zdroju odbędzie się seminarium poświęcone tematowi negocjacji, w którym można uczestniczyć zupełnie za darmo! Ze szkolenia można dowiedzieć się między innymi jak współpracować z lokalnymi władzami i instytucjami, by otrzymać wsparcie lub jakieś usługi oraz jak obniżyć koszty podczas przygotowyania czegoś w organizacji esperanckiej.

Warsztaty są pierwszym szkoleniem organizowanym w związku z dwuletnim projektem partnerskim finansowanym przez Unię Europejską z programu Uczenie się przez całe życie (LLP) – Grundtvig. W projekcie „Wolontariat jako rozwój osobisty: jak go ulepszyć?” bierze udział PEJ oraz inne organizacje esperanckie z Holandii, Szkocji, Francji i Włoch. Kolejne szkolenia odbędą się w krajach organizacji partnerskich i będą dotyczyć organizacji działalności młodzieżowej, pracy zespołowej, międzykulturowości, zarządzania wolontariuszami, zarządzania finansami i pozyskiwaniem funduszy.

Fundusz projektu pokrywa koszty podróży do Szczawna Zdroju i opłaty uczestnictwa, wyżywienia, noclegu podczas trzech dni trwania szkolenia na JES (od 28 do 31 grudnia). By wziąć udział w szkoleniu należy do 8 grudnia wysłać zgłoszenie z krótką autoprezentacją i wyjaśnieniem dlaczego chcesz uczestniczyć w szkoleniu na pej@pej.pl. Konkurs jest przeznaczony jedynie dla członków PEJ.