Światowa Esperancka Organizacja Młodzieżowa (TEJO) ma nowy siedmioosobowy zarząd, wybrany na 69. Światowym Kongresie Młodzieży (IJK) w Nazarecie w Izraelu. Na takie same stanowiska jak w poprzednim zarządzie zostali wybrani dwaj członkowie Polskiej Młodzieży Esperanckiej: przewodniczący Łukasz Żebrowski oraz sekretarz generalny Paweł Fischer-Kotowski. Z poprzedniego zarządu pozostali również skarbnik Nico Huurman z Holandii, Michael Boris Mandirola z Włoch oraz Tina Tišljar z Chorwacji. Nowymi członkami zarządu są Veronika Poór z Węgier oraz Alexandre Raymond (Alekĉjo) z Francji/Brazylii. Zarząd po sześcioletniej pracy opuścił Sergeo Tyrin z Izraela (nie kandydował ponownie) oraz po jednej kadencji Petra Smidéliusz z Węgier/Argentyny, która nie została wybrana ponownie.