We wrześniu 2013 rozpocznie się kolejna edycja rocznego kursu dla osób zainteresowanych nauczaniem esperanta. Zgłoszenia do 10 sierpnia 2013!

Kurs trwa jeden rok, odbywa się w Poznaniu ramach trzech zjazdów (wrzesień 2013, luty 2014, wrzesień 2014), w czasie których wykłady przeprowadzą wybitne osoby z doświadczeniem w nauce esperanta. Kurs zostanie zakończony egzaminem, którego pozytywny wynik upoważnia do otrzymania dyplomu Międzynardowej Ligi Nauczycieli Esperanta oraz Światowego Związku Esperanta.

Można ubiegać się o stypendium umożliwiające bezpłatny udział w kursie, zgłoszenie należy przesłać do 10 lipca. Udział kosztuje 130 euro za semestr nauki.

Więcej informacji w esperanto na edukado.net.