Miniony weekend był we Wrocławiu weekendem esperanckim: w siedzibie lokalnego ruchu esperanckiego odbyło się walne posiedzenie PEJ, na którym został omówiony roczny raport, wybrano także nowy zarząd i opracowano wstępny plan działań na przyszły rok. Było to najważniejsze wydarzenie trzeciego esperanckiego weekendu organizowanego co drugi miesiąc w innym polskim mieście.

Oprócz tego uczestnicy zjazdu brali udział w grach językowych we wrocławskim ZOO, a w niedzielę odbył się kostiumowy bal pionierów organizowany tradycyjnie przez studencki Klub Aŭroro w nowej siedzibie SEA specjalnie z tej okazji zamienionej w stylowy salon rodem z lat 20.

Oprócz członków PEJ wrocławski Klub Aŭroro gościł również początkujących esperantystów – ich uwagi i świeże spojrzenie na ruch esperancki pomogły w dyskusji o propagowaniu esperanta wśród młodych i dalszych działaniach PEJ. Specjalnie dla nich doświadczeni członkowie esperanckich organizacji (m.in. TEJO, PEJ, E@I, SEA) przygotowali prezentację o możliwościach zaistnienia w i dla ruchu esperanckiego.

[Romualda Jeziorowska, więcej zdjęć tu]