Konkurs PME na udział w Internacia Junulara Festivalo we Włoszech już się skończył. Teraz przypominamy o konkursie TEJO na uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie Młodzieży (Internacia Junulara Kongreso, IJK), który w tym roku odbędzie się w Izraelu. Nagroda w konkursie może pokryć do 80% wszystkich kosztów (w tym kosztów podróży).

Aby móc zgłosić się do konkursu trzeba być indywidualnym członekiem TEJO oraz być gotowym do otrzymania i wykonania zadania od TEJO w trakcie i po IJK. Ponadto musi to być pierwsze zagraniczne IJK kandydata, chyba że kandydat już aktywnie działa w TEJO. Mile widziane (choć nie konieczne) jest: mieszkanie w innej części świata niż Izrael, dobra znajomość esperanta (najlepiej potwierdzona certyfikatami), działalność w krajowej lub lokalnej organizacji esperanckiej, brak możliwości w inny sposób sfinansowania udziału w kongresie, gotowość do zaproponowania czegoś do programu i/lub pomocy w organizacji.

Więcej szczegółowych informacji o konkursie można uzyskać na stronie tejo.org/eo/p-ijk. Terminem do którego można zgłaszać kandydatury wraz z listami referncyjnymi od co najmniej jednego członka TEJO mija 8 marca 2013.