1-a Pola-Germana Renkontiĝo

Serdecznie zapraszamy członków PME na spotkanie, które odbędzie się pod koniec października w Dreźnie. Spotkanie, zorganizowane przez czeską, niemiecka i polską młodzież esperancką, ma na celu polepszenie umiejętności organizacyjnych członków tych stowarzyszeń. Podczas spotkania odbędzie się zjazd PME oraz się warsztaty z pracy grupowej, prowadzone przez doświadczonych członków naszych organizacji, a także przez ekspertów z zewnątrz. W ten sposób będziemy mogli podzielić się naszym doświadczeniem, pomysłami oraz zwiększyć umiejętności.

Spotkanie odbędzie się w dniach 28-30 października 2011 w hostelu na statku. Koszty pobytu i 70% kosztów podróży pokrywają organizatorzy. Członkowie PME do końca września mogą wysyłać zgłoszenia na pej MAŁPA pej.pl, liczba subwencjonowanych miejsc ograniczona.