prom-warszawa-2011

Po trwających ponad rok pracach, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, z inicjatywy ponad czterdziestu różnych organizacji młodzieżowych i zrzeszających młodzież, w tym również Polskiej Młodzieży Esperanckiej, 4 kwietnia 2011 została powołana Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. W wyniku wielu spotkań i dyskusji udało się wypracować wspólne cele oraz strukturę dla PROM.

Rada jest platformą współpracy między tworzącymi ją organizacjami, jak również ich reprezentantem w sprawach dotyczących potrzeb i postulatów młodzieży. Wśród celów, stawianych sobie przez organizacje tworzące PROM są m.in. współtworzenie polityki młodzieżowej, upowszechnianie idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, wspieranie współdziałania, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy organizacjami młodzieżowymi, zrzeszającymi młodzież i działającymi na rzecz młodzieży, ułatwianie nawiązywania kontaktów pomiędzy polskimi organizacjami młodzieżowymi, a partnerami zagranicą oraz wspieranie rozwoju polskich organizacji młodzieżowych i zrzeszających młodzież.

Więcej informacji o PROM można znaleźć na stronie prom.info.pl.