Seminarium TEJO/SEL

Seminarium TEJO/SEL

Budując na bazie różnorodności – w jaki sposób najlepiej wykorzystać współpracę między organizacjami młodzieżowymi? to temat seminarium szkoleniowego organizowanego przez Światową Organizację Młodzieży Esperanckiej (TEJO), Skautową Ligę Esperancką (SEL) i Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP).

Seminarium odbędzie się w Warszawie, w terminie 24-30 maja 2011. Na program składają się: interaktywne sesje robocze na temat współczesnych skutecznych metod organizacji młodzieży, włączając temat różnorodności i równości, nauka praktycznych metod współpracy międzykulturowej, korzystanie z narzędzi różnorodności i równościowych Rady Europy. Uczestnicy poprawią też swoje umiejętności przywództwa.

Seminarium odbędzie się dzięki wparciu Europejskiego Funduszu Młodzieżowego (EYF). Więcej informacji można znaleźć na stronie Skautowej Ligi Esperanckiej oraz w informatorze (PDF).