PEJ-emblemo

Nowe logo PME

Dużo zmian wprowadził zjazd PME, który odbył się w Białymstoku. Nasza organizacja ma nową przewodniczącą – Agnieszkę Mozer z Warszawy. Wybraliśmy nowe logo, zaprojektowane przez Przemka Wierzbowskiego. Dopracowaliśmy i zatwierdziliśmy nowy regulamin PME. Dyskutowaliśmy na temat przystąpienia do współtworzonej przez nas Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Zastanawialiśmy się nad rozwojem działalności lokalnej i stworzyliśmy kilka grup roboczych zajmujących się konkretnymi projektami, takimi jak materiały dla nauczycieli, Wolontariat Europejski czy materiały informacyjne o PME. W przerwie wzięliśmy udział w grze miejskiej.

Więcej informacji na temat naszego spotkania i jego rezultatów można znaleźć w raporcie ze zjazdu oraz w protokole z posiedzenia komitetu.