Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

W malowniczej scenerii ośnieżonych Tatr odbyło się kolejne spotkanie pozarządowych organizacji młodzieżowych mające na celu wymianę doświadczeń z przedstawicielami narodowych rad z innych krajów w zakresie tworzenia przez nich struktur reprezentacji młodzieży oraz pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi nad tworzeniem PROM. PROM, czyli Polska Rada Organizacji Młodzieżowych to zrzeszenie, które ma w przyszłości być platformą dla współpracy młodzieżowych NGO oraz głosem w sprawach polityki młodzieżowej.

Podczas spotkania wspieranego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Europejskie Forum Młodzieży został wypracowany plan działań na najbliższy czas, w którego realizację aktywnie zaangażowali się także przedstawiciele PEJ, oraz wizja i cele przyszłej struktury. Kolejne spotkanie odbędzie się w drugiej połowie grudnia w Sulejówku.