Baza organiza agado

Pola Esperanto-Junularo unuigas junajn Esperantistojn loĝantajn en Pollando. Tiucele ĝi okazigas organizajn kunvenojn almenaŭ du-foje jare (informojn pri la kunvenoj serĉu en parto en dokumentoj). Krome PEJ tenas kontakton kun siaj membroj kaj ne nur pere de retaj informkanaloj kiel ĉi tiu paĝaro, diskutgrupo aŭ grupoj ĉe sociretaj paĝaroj kiel facebookgrono.

Aranĝoj kaj renkontiĝoj

Dum al koncerto

Nenio tiom bone simulas kulturan kaj lingvan interŝanĝon, kiel ila persona ekkono. Tial en agado de nia organizo tre gravan rolon havas (kun)organizado, sed ankaŭ vizitado de diversaj internaciaj kaj lokaj renkontiĝoj. Jen kelkaj plej gravaj eventoj kreataj aŭ subtenataj de PEJ:

Regulaj eventoj
Okazaj eventoj

Popularigado kaj instruado de Esperanto

Odkryj esperanto

Inter niaj celoj gravas ankaŭ popularigado de Esperanto. Tial niaj membroj partoprenas plurajn eventojn, kie eblas informi pri Esperanto. Temas ekzemple pri aranĝoj kiel Scienca Pikniko en Varsovio aŭ Ekonomia Forumo en Krynica. Krome PEJ okazigas malfermajn eventojn (ekzemple Kultur-Lingvajn Festivalojn) dum siaj aranĝoj. Se temas pri informmaterialoj, lasttempe PEJ preparis polan version de ampleksa informilo pri Esperanto – broŝuro “Malkovru Esperanton – fascina lingvo”.

Instruado de Esperanto okazas ĉefe dum kursoj en lokaj kluboj (informoj en parto kontakto), sed ankaŭ dum specife dediĉitaj al tio aranĝoj. Kiel ekzemplo de tia aranĝo rolas Somera Esperanto-Studado siatempe organizita kune de Slovaka kaj Pola Esperanto-Junularoj.

Eksterlanda kunlaboro

Dank’ al kunlaboro kun diversaj eksterlandaj organizoj, membroj de PEJ povas ekzemple partopreni trejnseminariojn organizataj de TEJO aŭ E@I, aŭ aliajn renkontiĝojn rilatajn al projektoj realigataj tiutempe. Krome por siaj membroj PEJ organizas komunajn vojaĝojn al diversaj eksterlandaj renkontiĝoj.

Esperantaĵoj

Produktoj

Fojfoje ni produktas diversajn aĵojn ligitajn kun Esperanto-kulturo. Temas interalie pri:

  • T-ĉemizo “Lingva revolucio”
  • T-ĉemizo “ijk09”
  • T-ĉemizo “Ago-Semajno 2006”
  • botelmalfermilo “Esperano – Probably the best language in the world”

Respondi