Finiĝas la 2013-a jaro, do ni instigas vin pagi PEJ-kotizon por 2014. Ekde tiu jaro eblas fari tion en du kategorioj: nur en Pola Esperanto-Junularo kiel estis ĝis nun aŭ por kune (kaj manŝpare) por PEJ, Tutmonda Esperantista Junulara Organizo kaj revuo Kontakto!   [fot. V.Sgarbe]

Kion konkrete donas al vi PEJ-membreco?
  • senpagan partoprenon en festivalo pri esperanta kulturo ARKONES en Poznano
  • komunajn vojaĝojn tra Pollando kaj eksterlanden
  • porkomencantajn interŝanĝojn kun alilandaj junularaj E-asocioj
Kaj kion donas membreco PEJ+TEJO+Kontakto?

Kaj se vi estas aktiva kaj ambiciplena, ne hezitu proponi vian helpon al teamoj de PEJ aŭ TEJO. Trovu vian lokon en Esperantujo kaj kreu kun ni la junularan Esperanto-movadon en Pollando kaj en la mondo!

La kotizo PEJ kostas 10 zlotojn por 1 kalendara jaro. La kotizo PEJ+TEJO+Kontakto kostas 70 zlotojn por 1 kalendara jaro. Pli detalaj informoj troveblas ĉe pej.pl/membrigho.