En septembro 2013 denove startas la unu-jara kurso por tiuj, kiuj interesiĝas pri la instruado de Esperanto. Aliĝu ĝis la 10a de aŭgusto 2013!

La kurso daŭras unu jaron. Oni devas veturi trifoje (septembre 2013, februare kaj denove septembre en 2014) al Poznano Pollando, por partopreni lecionojn de elstaraj profesoroj kaj ekzameniĝi pri la dumsemestraj lernitaĵoj. En la fino oni ricevos atestilon de UEA kaj ILEI pri la kurso.

Stipendioj atingeblas por la senpaga studado! Ĝis la 10a de julio oni devas kandidatiĝi por povi ricevi stipendion, alikeze la studado estas pagenda je 130 eŭroj semestre.

Legu pri la detaloj ĉe edukado.net.