IJK 2009 - Preparrenkontiĝo

Ni kore invitas al la kunveno de Pola Esperanto-Junularo, kiu okazos en Varsvoio inter la 30-a de aprilo kaj 3-a de majo 2010. Pasas jam oficperiodo de la nuna estraro, do estas plej bona tempo resumi la lastajn dujarojn, dum kiuj nia organizo interalie ekhavis novan paĝaron kaj kunorganizis kelkajn grandajn eventojn. Nun ni elektos novan estraron, kiu oficos ĝis la 2012-a jaro.

 
Pliajn informojn pri la kunveno serĉu ĉe la paĝaro kunveno.pej.pl.