La 67-a Internacia Junulara Kongreso okazos tre proksime de Pollando – en Ukrainio. Decido pri tio estis alprenita dum la lasta estrarkunsido de TEJO.

Temo proponita por la kongreso estas “Stabila evoluo – nova koncepto por homaro”. La aranĝo okazos julie 2011 proksime de Kijivo. La organizan teamon kreos UkrEA (Ukrainia Esperanto-Asocio) kaj ULEJ (Ukrainia Ligo de Esperantista Junularo). Tio estos la unua IJK en Ukrainio.

Cetere, la ĉi-jara 66-a Internacia Junulara Kongreso okazos en Kubo. Pliajn informojn pri ĝi serĉu ĉe la paĝaro tejo.org/ijk/2010.