eu_flag_llp_en-011Polski Związek Esperantystów bierze udział w programie Grundtviga Wolontariat jako rozwój osobisty: jak go ulepszyć?.

Strona projektu: volontulado.horizonto.info

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i KE nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

O projekcie

Wiele mówi się w ruchu esperanckim o wielkich ideałach. Często słyszy się o ludziach, prowadzonych swoją wiarą, którzy bez przerwy i z oddaniem dążą do osiągnięcia czegoś, rozwoju ruchu lub ulepszenia świata. Ludzie ci są wolontariuszami, osobami, które za swą pracę nie otrzymują niczego oprócz radości z tego, że coś udało im się zrealizować, zadowolić innych, otworzyć ich oczy, wymienić punkty widzenia i zdobyć doświadczenie w dziedzinach, o których istnieniu nawet nie zdawali sobie sprawy.

Działalność wolontariuszy jest dziś, jak zawsze, podstawą całego ruchu esperanckiego. Często pracują oni bez przerwy i bez snu, a jednak krytykowani są za każdy błąd występujący może przez brak doświadczenia, złą organizację czy ludzką omylność tak, jakby byli dobrze opłacanymi zawodowcami. Wiele osób w końcu porzuca działalność właśnie z tego powodu: częstych rozczarowań i stresu za nic lub prawie za nic.

W tych jednak ruchach, które naprawdę działają, wolontariat nie polega na wykorzystywaniu energii marzycieli, lecz na wspólnym rozwoju. Człowiek, który poświęca się pewnej idei, wnosi w jej ruch swoje umiejętności, ciekawość, chęć uczenia się i dokładania do niej. W zdrowej organizacji takie środki są pielęgnowane tak, by były wartościowe i czyniły wartościową samą organizację.

Właśnie w tym celu w listopadzie 2012 r. firma Kosmo Strategio Ltd. zorganizowała w Edynburgu seminarium i rozesłała zaproszenie do wszystkich organizacji krajowych Światowego Związku Esperantystów i Światowej Organizacji Młodzieży Esperanckiej, rozpowszechniając możliwość zdobycia dotacji pokrywającej koszty podróży i pobytu w ramach wizyt przygotowawczych dla rozpoczęcia przyszłych projektów partnerskich.

Propozycja projektowa dotyczyła dwuletniej współpracy pomiędzy organizacjami esperanckimi dla wymiany doświadczeń i umiejętności w celu szkolenia i doskonalenia zaangażowanych wolontariuszy, we wzbogacającym i dającym dodatkowe możliwości wymiarze międzynarodowym. Akceptacja ze strony odpowiednich Agencji Narodowych oznaczałaby w końcu możliwość zaproponowania wolontariuszom aktywnym w swoich organizacjach możliwości wspólnego rozwoju poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach organizowanych przez samych partnerów projektu, a wszystko to byłoby możliwe dzięki finansowaniu Unii Europejskiej. Zdobyte umiejętności miały być później szeroko upowszechniane tak, by cały ruch esperancki czerpał korzyści z projektu.

W styczniu 2013 r. reprezentanci organizacji esperanckich z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Islandi, Danii i Polski z pomocą i pod opieką zespołu Kosmo pracowali trzy dni, aby rozwinąć pomysły dotyczące projektu. W kolejnym miesiącu propozycja projektu rozwijania umiejętności i szkoleń działaczy organizacji esperanckich była wysłana w ramach programu Grundtviga. Tytuł projektu to „Wolontariat jako rozwój osobisty: jak go ulepszyć?”, a projekt dotyczył organizacji młodzieżowych, został wysłany do Agencji w Holandii i zaakceptowany przez Holenderską Młodzież Esperancką, Szkocki Związek Esperantystów, Młodzieżową Francuską Organizację Esperancką, Federację EDE, Polski Związek Esperantystów – Polską Młodzież Esperancką, ARCI Esperanto oraz Turyńskie Centrum Esperanta.

Celem przewodnim projektu było rozwinięcie umiejętności i wzbogacenie doświadczeń młodych działaczy poprzez szkolenia oraz wymianę dobrych praktyk szkoleniowych pomiędzy organizacjami partnerskimi. Projekt opracowano po to, by zapobiegać „niedopasowaniu umiejętności” (ang. skill mismatch): często zdarza się, że nawet wysoko wykwalifikowane osoby nie posiadają właściwych umiejętności potrzebnych do skutecznego działania w swojej organizacji. Główny cel projektu zawiera się w tematach Budowania Kompetencji i Szkoleń Działaczy promowanych przez Światowy Związek Esperantystów i Światową Organizację Młodzieży Esperanckiej.

Przewidziane tematy związane są z sześcioma polami działalności:

  • Organizacja imprez
  • Praca zespołowa, zespoły międzykulturowe, zarządzanie wolontariuszami
  • Marketing
  • Zarządzanie finansami i zdobywanie funduszy
  • Umiejętności negocjacyjne
  • Samorozwój: zarządzanie czasem i stresem, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów.

Materiały oraz szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie volontulado.horizonto.info.