1. ADMINISTRACJA:
  1. Przewodniczący i wiceprzewodniczący (Irmina i Łukasz)

   Tą część piszemy razem, gdyż uważamy że nasze funkcje w Zarządzie PEJu łączą się. Zarówno zadaniem przewodniczącego jaki i wice jest reprezentowanie PEJu na zewnątrz w TEJO i PZE oraz kierowanie pracami Zarządu.Oto co chcielibyśmy zrobić podczas naszej kadencji:

   • reprezentować PEJ na wszystkich zjazdach młodzieżowych organizacji esperanckich., zebraniach TEJO i TEJKu. – dzięki czemu PEJ będzie mógł nawiązywać współpracę z innymi młodzieżowymi organizacjami na świecie
   • będziemy się starali stwarzać jaki najwięcej możliwości, aby nasi członkowie mogli uczestniczyć w różnych seminariach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez TEJO czy inne organizacje.
   • chcielibyśmy zwiększyć ilość członków w PEJu, dlatego też kilka razy do roku będziemy organizować akcji werbujące ( im więcej nas będzie, tym będzie weselej)
   • będziemy wspierać i aktywnie uczestniczyć w akcjach zorganizowanych przez PEJ (nauczanie, promocja esperanta, komunikacja internetowa, imprezy: HELA, Ago-Semajno, ARKONES, wyjazdowe kursy Esperanto)
   • będziemy pomagać przy organizacji Europejskiego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w maju 2007, podczas którego będziemy prezentować esperanto i PEJ
   • oczywiście jak najczęściej organizować zjazdy PEJ, abyśmy mogli się poznać, coś fajnego razem zrobić no i poimprezować trochę ;)
  2. Sekretarz (Przemek)

   Podczas swojej dwuletniej działalności w Zarządzie nie chciałbym się ograniczać jedynie do funkcji sekretarza opisanej w Regulaminie.Sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu i Komitetu rozpocznę od najbliższego zjazdu – z ostatniego zgodził się dokończyć Janusz, jako że Zarząd wybrano gdzieś w połowie zebrania. Wkrótce powinienem dostać od Janusza także całą dokumentację którą zebrał i będę ją prowadził dalej.Jeśli chodzi dalej o dokumenty – zmiany i przeredagowania wymaga Regulamin i jego nowa propozycja. W białostockim UM jest specjalista od NGO, który niuanse strony prawnej działania organizacji pomoże wyjaśnić.

   Usprawnienia działania wymaga sam Zarząd – każdy z nas ma dostęp do Internetu. Myślę, że warto od czasu do czasu organizować “zebrania” (konferencje, np. przez gadu-gadu, o jakiejś pasującej wszystkim albo prawie wszystkim porze) dla uzgadniania najważniejszych spraw. Ponieważ forum PEJ-u kiedyś podobno istniało i się nie sprawdziło, do dyskusji ogólnej z członkami organizacji powinna wystarczyć lista dyskusyjna. Przebudowy – i to jak najszybszej – wymaga strona www, to o czym pisał Leszek, choćby po to, aby każdy PEJ-owiec mógł na nią szybko i sprawnie wrzucać dane (dokumenty z zebrań, aktualności czy nawet zdjęcia). Dobrym rozwiązaniem byłoby oparcie serwisu o CMS (Mambo, Drupal, etc.).

   Ponieważ działamy w organizacji ogólnopolskiej – podstawą powinno być to, co robimy w regionie. Poza tym, o czym mówiłem w sobotę przed wyborami (spotkania młodzieżowe i kursy) ważne jest prezentowanie Esperanta – a przy okazji i PEJ-u – na różnych imprezach miejskich. U mnie na przykład już za kilka tygodni będzie ku temu okazja w czasie Dni Białegostoku czy innych wiosenno-letnich imprez w parkach, na deptakach itp., których będzie teraz pełno. W sprawie eoWikipedii – zacząłem już pisać pierwsze mini-artykuły (żeby nie gadać po próżnicy – “Filip Vujanović”, “Intermeco” i zmiany kilku innych). Poza wersją esperancką, warto także poprawiać i dodawać artykuły na polskiej Wikipedii o tematyce esperanckiej (m.in. mój artykuł o walucie Stelo), a jest naprawdę sporo do napisania.

  3. Skarbnik (Ola)

   Ja, jako nowo wybrany skarbnik, zamierzam wypełniać zawarte w regulaminie zadania: sporządzę budżet oraz zaopiekuję się finansami PEJu i dopilnuję, aby w miarę zgadzały się z planami, które znalazły się budżecie, a jeśli będą zmiany, to na lepsze.Na stan dzisiejszy PEJ na koncie posiada ponad 10 tys. zł. Jest to naprawdę wspaniała suma, ale nasze stałe wpływy (to znaczy wpływy ze składek członkowskich) wynoszą w wersji optymistycznej 300 zł. na rok. Dlatego pierwszym moim celem będzie zachęcenie ludzi do płacenia składek i uświadomienie im, jakie korzyści płyną z tego.

 2. KONTAKTY PUBLICZNE I PROMOCJA (Tobiasz)

  Jako nowy, a zarazem pierwszy członek zarządu obejmujący nowe stanowisko ds. kontaktów publicznych i promocji planuję, co następuje.

  • W pierwszej kolejności chciałbym powrócić do projektów już rozpoczętych i z różnych przyczyn niedokończonych. W październiku chcę rozesłać drogą mailową propozycje przeprowadzenia prezentacji w szkołach średnich w miastach, gdzie jest taka możliwość. Zacznę od szkół w Poznaniu i okolicach oraz w mieście stołecznym.
  • Pragnę też doprowadzić do zamknięcia projektu współrealizowanego z Loesje Polska. Specjalnie dla tej organizacji zostały przetłumaczone na język esperanto plakaty. Niestety organizacja nie wywiązała się ze swoich zapowiedzi. Chcę doprowadzić do zamieszczenia plakatów na stronach tej organizacji. Uważam, że pomoże to promować naszą organizację w kręgach osób działających w III sektorze w Polsce i za granicą.
  • Pragnę kontynuować i odświeżyć współpracę z internetowym czasopismem Pabliszer. Cieszy się ono coraz większą popularnością i jest jedynym chyba czasopismem w Polsce z esperancką rubryczką, której jestem redaktorem. Pisać do Pabliszera może każdy. Możliwe jest również umieszczanie nagrań dźwiękowych i materiałów filmowych. Będę do tego mobilizował wszystkich członków PME, a także niezrzeszonych.
  • Za pośrednictwem serwisu NGO.pl zamierzam podejmować współpracę z organizacjami pozarządowymi i „wplątywać” się w rozmaite projekty, w których zobaczę szansę promocji naszej organizacji i naszego języka. Współpraca z NGO będzie dla mnie jednym z priorytetów i w tej sferze widzę przyszłość promocji naszego języka.
  • Obiecuję też doskonalić swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, i w pełni wykorzystywać je w swojej pracy na rzecz organizacji.
  • Podejmę też wszystkie inne działania, które mogą przysporzyć popularności esperantu, a których tu nie wymieniłem. Postaram się wykorzystać wszystkie sprzyjające moim zadaniom sytuacje.
 3. KOMUNIKACJA INTERNETOWA (Leszek)
  1. Wstęp

   Dla rozwoju struktur terenowych związanych z Pola Esperanto-Junularo łatwość komunikacji pomiędzy esperantystami z różnych regionów ma kluczowe znaczenie. Upowszechnienie dostępu do internetu w ostatnich latach w Polsce sprawiło, że stał się on wyjątkowo efektywnym medium komunikacji między miłośnikami esperanto. Jako członek Zarządu PEJ odpowiedzialny za komunikację internetową chciałbym ocenić obecnie panującą sytuację i wskazać proponowane przeze mnie drogi rozwoju.

  2. Bilans otwarcia
   • Najważniejsze istniejące strony internetowe
    • Strona Pola Esperanto-Junularo

     Istniejąca strona Pola Esperanto-Junularo jest dobrą wizytówką naszej organizacji. Podczas dyskusji na zjeździe w Warszawie 20 maja 2006 zwrócono jednak uwagę na naglącą potrzebę umożliwienia użytkownikom (oczywiście po wcześniejszym uwierzytelnieniu) publikacji własnych artykułów, informacji, ogłoszeń itp. bez pośrednictwa osób odpowiedzialnych za serwis.

    • Strona klubu „Varsovia Vento”

     Strona warszawskiego klubu jest w chwili obecnej, dzięki aktywnemu działaniu jego członków i niezwłocznym aktualizacjom najważniejszym źródłem informacji o młodzieżowym ruchu esperanckim w Polsce i {de facto} Pola Esperanto-Junularo. Chcemy doprowadzić do sytuacji, że strona PEJ będzie się cieszyć podobną reputacją.

    • Strona klubu „E-Senco”

     Strona poznańskiego klubu wykorzystuje nowoczesny system zarządzania zawartością i umożliwia aktywny współudział w jej tworzeniu również osobom nie zajmującym się na codzień informatyką. Działalność klubu jest jednak dużo mniej prężna od klubu warszawskiego i stąd stosunkowo niewielka ilość zamieszczanych informacji, poza okresem związanym z ArKonEs-em.

   • Szukanie kontaktu z innymi młodymi esperantystami
    • Lista członków PEJ-u

     Jest zamieszczona na stronie organizacji i może stanowić pierwsze źródło informacji o innych młodych esperantystach.

    • Pasporta Servo

     Posiadacz „Pasporta Servo” mogą znaleźć również w książeczce niektórych młodych esperantystów oferujących gościnę w ramach sieci.

  3. Propozycje
   • Sprawy priorytetowe
    • Przebudowa techniczna portalu PEJ

     Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwiających aktywny udział w jej tworzeniu również nie-informatykom, po uprzednim sprawdzeniu tożsamości, by wykluczyć nadużycia (por. spam rozsyłany przez esperanto-turismo.com). W praktyce będzie to wymagało wdrożenia systemu zarządzania zawartością. Pożądana jest też modyfikacja oprawy graficznej serwisu.

    • Inne podejście do listy młodych esperantystów

     Obecnie istniejąca lista ma pewne dyskutowane na warszawskim zebraniu mankamenty. Proponuję, by w pierwszej kolejności rozdzielić ją na:

     • Członków Pola Esperanto-Junularo
     • Sympatyków, czyli wymienionych na liście, ale nie będących aktualnie członkami organizacji. Wszyscy chętni uczący się języka esperanto mogliby dodać siebie do tej listy.

     Ponieważ obecnie największe znaczenie ma komunikacja bezpośrednia proponuję, by nie ograniczać się do numeru gg, ale również podawać np. nazwę konta {skype} i inne w razie potrzeby. Maile powinny być umieszczone w sposób utrudniający ich wykorzystywanie przez automaty szukające adresów poczty elektronicznej.

    • Pośrednictwo w organizacji kursów na zapotrzebowania

     Osoby będące w stanie nauczać esperanta powinny mieć możliwość umieszczenia takiej informacji, tak, że grupa chętnych do nauki w systemie kursowym (od kilku wzwyż) może łatwo wyszukać najbliższego nauczyciela. Stwierdziliśmy, że po całej Polsce są rozsiani ludzie dobrze władający językiem, którzy nie organizują kursów ze względu na problemy z organizacją grupy przy zastosowaniu tradycyjnej reklamy.
     Takie podejście ułatwiłoby również próby wprowadzenia esperanta jako języka kontaktowego między kolejnymi gminami partnerskimi na wzór Góry i Herzbergu.

   • Pozostałe plany
    • www.pej.pl

     Uważam też, że należy w gronie członków PEJ-u przedyskutować inne funkcjonalności strony www.pej.pl, które mogą przysłużyć się naszym celom

     • łatwe w obsłudze galerie zdjęciowe
     • kalendarz imprez esperanckich (zarządzany przez członka d/s imprez)
     • lista dyskusyjna przeniesiona z yahoogroups.com
     • grupowanie członków np. wg województw
     • oraz inne propozycje
    • Punkt kontaktowy

     Język możemy wykorzystywać przede wszystkim w kontaktach z gośćmi z zagranicy. Chciałbym, żebyśmy utworzyli coś w stylu małego „Amikeca Reto”. Przykład:
     Młody wybiera się do Polski w przyszłym tygodniu i zostawia wiadomość, czy ktoś:

     • będzie w Zimnej Wódce w sobotę i mógłby go oprowadzić po mieście
     • co prawda nie w Zimnej Wódce, a w Zimnej Wódce Nowej członek PEJ ma rodziców i akurat będzie u nich na weekend, więc chętnie oprowadzi gościa
     • ma pomysł, jak można spędzić piątek
     • jeden z PEJ-owców w mieście jest zaproszony na ognisko – będą tam nieesperantyści, ale zabranie ze sobą esperantysty z Wybrzeża Kości Słoniowej i rozmowa z nim w esperanto będzie świetnym działaniem promocyjnym
     • wie, jak dojechać z Pruszkowa do Wołomina
     • itd.

     Zwróćcie uwagę, że jeśli utworzymy prosty w obsłudze punkt kontaktowy (może być np. typu formularz lub ew. księga gości) jesteśmy w stanie, między innymi:

     • przekazać prośbę najbardziej zorientowanej w temacie osobie bądź mieszkającej w regionie
     • skrzyknąć się w parę osób
     • nawiązać bezpośredni kontakt z esperantystami z innych krajów
    • Kalendarz imprez

     Opracowanie (odpowiedzialny za listę: członek Zarządu d/s imprez) najczęściej odwiedzanego kalendarza imprez młodzieżowych w Polsce i Europie wraz z odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi umożliwiającymi łatwe dodawanie i edycję, a także wyszukiwanie wg określonych kryteriów.

    • Telekonferencje

     Próbna dyskusja Zarządu z wykorzystaniem technik telekonferencyjnych (co nie znaczy że mamy rezygnować z klasycznych spotkań, wręcz przeciwnie, za pomocą komputera można się na nie umawiać)

  4. Zakończenie

   PEJ jest jedynie organizacją, w której najważniejsi są sami członkowie. Jestem otwarty na wszelkie Wasze propozycje, które umożliwią łatwiejszą komunikację i, co za tym idzie, współpracę między młodymi polskimi esperantystami.

 4. NAUCZANIE (Tomek)
  1. Wstęp

   Edukacja jest ważnym elementem rozwoju organizacji, szczególnie takiej jak PEJ, której podstawę stanowią ludzie posługujący się językiem międzynarodowym. Bez dobrze wykształconych językowo esperantystów każda działalność proesperancka byłaby bezpodstawna. Zadaniem PEJ w dziedzinie edukacji będzie więc przede wszystkim ułatwienie dostępu do już istniejących możliwości nauki, przedstawienie ich w uporządkowany sposób. Następnym krokiem będzie stworzenie dodatkowych, nowoczesnych możliwości nauki esperanto na poziomie podstawowym i doskonalenie poziomu językowego członków PEJ.

  2. Priorytety

   Zanim stworzymy własny, kompleksowy program edukacyjny, najłatwiej i najpewniej zacząć od tego, co już istnieje do nauki esperanto. W wielu miastach w Polsce prowadzone są kursy, wydano też liczne książki, a Internet pełen jest stron z materiałami pomocniczymi. Jednak dostęp do tych wszystkich możliwości jest dość trudny i nużący dla osoby początkującej, nawet zainteresowanej nauką. Jeśli nie może ona znaleźć czegoś, co odpowiadałoby jej potrzebom, szybko może zrezygnować z dalszych poszukiwań. Dlatego doświadczeni członkowie PEJ, którzy orientują się już nieco w sytuacji, gdzie i jak uczyć się esperanto, powinni swoją wiedzą wspomóc nowicjuszy. W tym celu proponuję dwa projekty:

   • Utworzenie listy kursów esperanta w Polsce – lista taka będzie regularnie aktualizowana w prosty i szybki sposób – poprzez uzupełnienie formularza na stronie PEJ lub przesłanie informacji o nowym kursie administratorowi e-mailem. Dzięki takiej bazie każdy będzie mógł sprawdzić, gdzie w jego okolicy może się zapisać na kurs.
   • Jeśli jednak nie ma ochoty na naukę w grupie lub chce się rozwijać indywidualnie, skorzystać może z wyniku drugiego projektu: stworzenia spisu materiałów do nauki języka (Lerniloj – robocza nazwa projektu). Zgromadzone zostaną tam informacje o zasobach elektronicznych – stronach internetowych, gramatykach, audycjach radiowych; oraz wydawniczych – słownikach, podręcznikach, książkach wraz z informacją o autorze, wydawnictwie i możliwości zakupu.
  3. Dalsze plany

   Analogiczny do projektu stworzenia Lerniloj jest pomysł biblioteki materiałów do nauczania języka esperanto Instruiloj. Przydatna będzie ona szczególnie dla początkujących „nauczycieli – amatorów”, którzy sami chcieliby poprowadzić zajęcia i skorzystać z doświadczenia innych. Natomiast aktywni nauczyciele będą mogli urozmaicić swoje lekcje ciekawostkami edukacyjnymi.Pomocne w budowaniu kompleksowego programu edukacyjnego może być nawiązanie kontaktu z polską sekcją ILEI i skorzystanie z doświadczeń tej organizacji. Wysyłalibyśmy nauczycieli – członków PEJ na seminaria ILEI np. „Flugiloj de malfacila vento” oraz kursy organizowane przez to stowarzyszenie.

   W naszej pracy edukacyjnej możemy wykorzystać naturalną potrzebę esperantystów – potrzebę spotkań. Imprezy esperanckie są świetną okazją do nauczania języka na różnych poziomach. Odwiedzają je zarówno osoby początkujące lub słabo znające język, ale takie, które poszukują kontaktu z innymi użytkownikami języka, jak i ci z wyższą znajomością, aby wypróbować swoje umiejętności. PEJ powinien prowadzić kursy na imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez naszą organizację. Taki kurs w prosty sposób udoskonali znajomość esperanto tym, którzy już się nim posługują, a także wspomoże dalszą, często samodzielną, naukę początkujących.

   Ostatni projekt jest największy, najbardziej czasochłonny i obejmie zapewne więcej niż jedną kadencję Zarządu, ale mimo to warto się go podjąć. Chciałbym, aby powstał podręcznik do nauki esperanto – taki, który nie odstaje od standardów podręczników do popularnych języków obcych. Nowoczesny, łatwy, ciekawy i, co najważniejsze, dostępny dla szerokiej publiki – możliwy do kupienia w księgarni. Inny niż stare, nieatrakcyjne podręczniki esperanckie, które można kupić jedynie w drugim obiegu.

   Zachęcam i zapraszam wszystkich do współpracy.

Zobacz również

Dodaj komentarz