Polski Związek Esperantystów

Esperanto.pl

Esperanto.pl

W roku 1904 chemik Antoni Grabowski stworzył Warszawskie Towarzystwo Esperantystów – pierwszą formalna grupę esperancką w Polsce. W roku 1908 Towarzystwo przekształciło się w Polskie Towarzystwo Esperantystów, a w 1945 roku, w Polski Związek Esperantystów. Dziś PZE jest największą organizacją esperancką w Polsce i jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce działających do dziś.

Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów ma siedzibę w Warszawie (ul. Andersa 37/59A 00-159 Warszawa), a przewodniczącym jest Arkadiusz Zychewicz.

Więcej informacji na stronie esperanto.pl.

Polska Młodzież Esperancka jest sekcją młodzieżową PZE od swojego utworzenia w 1958 roku.

Zobacz też:

  • Statut Polskiego Związku Esperantystów
  • Aktualności oznaczone tagiem: PZE.

Światowa Organizacja Młodzieży Esperanckiej

TEJO

TEJO

Światowa Organizacja Młodzieży Esperanckiej (TEJO) jest organizacją młodych użytkowników esperanta. Oprócz członków indywidualnych posiada obecnie 46 sekcji krajowych, a sama jest sekcją młodzieżową Światowego Związku Esperanckiego (UEA). TEJO ma siedzibę w Rotterdamie, Holandia, a jej przewodniczącym jest Łukasz Żebrowski z Polski.

TEJO co roku w innym kraju organizuje Światowy Kongres Młodzieży (IJK). Do innych wydarzeń organizowanych przez TEJO należą młodzieżowe szkolenia poświęcone różnym tematom. TEJO wydaje czasopismo Kontakto oraz internetowy biuletyn informacyjny TEJO Aktuale. Do najbardziej znanych usług TEJO należy Pasporta Servo – serwis społecznościowy skupiający osoby, które mogą zaoferować bezpłatny nocleg w swoich domach lub też które chcą skorzystać z takiej możliwości.

Więcej informacji na stronie tejo.org.

Polska Młodzież Esperancka jest członkiem i Sekcją Krajową TEJO od 1959 roku. W Komitecie TEJO PME ma dwoje swoich reprezentantów, którymi obecnie są Natalia Antolak oraz Paweł Fischer Kotowski. Poza tym przewodniczący TEJO (Łukasz Żebrowski) jest członkiem PME.

Zobacz też:

Światowy Związek Esperancki

UEA

UEA

Światowy Związek Esperancki (UEA) został założony w 1908 roku jako organizacja pojedynczych esperantystów. Obecnie UEA jest największą międzynarodową organizacją użytkowników Esperanta i posiada członków w 117 krajach. UEA działa nie tylko na rzecz popularyzacji esperanta, ale również w celu pobudzenia dyskusji o światowym problemie językowym oraz na rzecz równouprawnienia językowego.

UEA corocznie organizuje Światowy Kongres Esperantystów, który jest największym spotkaniem esperanckim. Siedziba Związku mieści się w Rotterdamie, Holandia. Obecnym Przewodniczącym UEA jest dr Probal Dasgupta z Indii.

Więcej informacji na stronie uea.org.

Polski Związek Esperantystów jest członkiem oraz Sekcją Krajową UEA.

Zobacz też:

Edukacja@Internet – E@I

E@I

E@I

E@I jest międzynarodową grupa roboczą, która wspiera współpracę i komunikację międzynarodową. Ta grupa tworzy projekty edukacyjne oraz imprezy wspierające nauczanie międzykulturowe i używanie języków oraz technik internetowych. Przykładem udanego projektu E@I jest www.lernu.net (wielojęzyczny portal do nauki esperanta).

Więcej informacji na stronie ikso.net.

Zobacz też:

  • Aktualaĵoj kun etikedo: E@I:pl.

Magazyn “Pola Esperantisto”

Pola Esperantisto

Pola Esperantisto

“Pola Esperantisto” (Polski esperantysta) jest dwumiesięcznikiem o ruchu esperanckim wydawanym przez Polski Związek Esperantystów. Został założony w 1906 roku przez Ludwika Zamenhofa, a jego pierwszy redaktorem naczelnym był Leon Zamenhof (brat Ludwika). Przez ponad wiek swojego istnienia “Pola Esperantisto” przechodził wiele etapów i zmian. W tym czasopiśmie jako tłumacz debiutował Julian Tuwim.

Obecnie “Pola Esperantisto” jest wydawane w Nowym Sączu, a redaguje je Halina Komar, Danuta Kowalska, Elżbieta Leonowicz-Frenszkowska i Robert Kamiński.

Polska Młodzież Esperancka współtworzy “Pola Esperantisto” w ramach rubryki “Voĉo de junularo”.

Podkasto.net

Varsovia Vento Elsendoj

Varsovia Vento Elsendoj

Podkasto.net jest stroną radia internetowego tworzonego przez klub Varsovia Vanto. Podkast ten funkcjonuje od 2006 roku. Redakcję “Varsovia Vento Elsendoj” członkowie klubu Varsovia Vento, Warszawskiego Oddziału PZE oraz korespondenci zagraniczni. W programie można usłyszeć między innymi aktualności z ruchu esperanckiego, muzykę, wywiady i raporty dźwiękowe z różnych wydarzeń esperanckich.

Więcej informacji na stronie podkasto.net.

W “Varsovia Vento Elsendoj” Polska Młodzież Esperancka prezentuje informacje o swojej działalności w ramach programu “PEJ-angulo”.

Dodaj komentarz