Raport z działalności Zarządu w latach 2006-2008

 1. Wstęp

  Zgodnie z wynikiem wyborów, które odbyły się na zjeździe w Warszawie w dniu 20.05.2006 r. w skład Zarządu II Kadencji Polskiej Młodzieży Esperanckiej weszli:

  • Irmina Szustak – przewodnicząca
  • Łukasz Żebrowski – wiceprzewodniczący
  • Przemysław Wierzbowski – sekretarz
  • Aleksandra Woźniak – skarbnik
  • Tobiasz Kaźmierski – członek zarządu ds. kontaktów publicznych i promocji
  • Leszek Dobrowolski – członek zarządu ds. komunikacji internetowej
  • Tomasz Stachowicz – członek zarządu ds. nauczania
 2. Administracja
  1. Przewodniczący i wiceprzewodniczący
   1. Organizacja

    W obecnej kadencji zarządu odbyły się dwa zjazdy PEJ (w Warszawie i w Malborku) oraz dwa zjazdy zorganizowane wspólnie z GEJ – Niemiecką Młodzieżą Esperancką (w Poznaniu i w Herzbergu). Drugie ze spotkań PEJ-GEJ było finansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

   2. Współpraca z TEJO i PZE

    PEJ był reprezentowany na wszystkich spotkaniach komitetu TEJO, które się w tym okresie odbyły. Były to spotkania w Sarajewie (2006), gdzie naszym przedstawicielem była Irmina Szustak oraz w Würzburgu (2007), gdzie zastępował ją Marek Blahuš. Na Krajowym Zjeździe Delegatów PZE (2007) PEJ reprezentował Łukasz Żebrowski.

   3. Współorganizowane imprezy

    PEJ tradycyjnie wraz z klubem Varsovia Vento organizował Ago-Semajno, które w roku 2006 odbyło się w Nowym Sączu, a w roku 2007 – w Malborku, oraz HELĘ w roku 2006.

    Członkowie PEJ z Poznania również tradycyjnie organizowali Arkones.

    Ponadto członkowie PEJ włączyli się w organizacje dwóch imprez letnich w roku 2007. Były to SES – Slava Esperanto-Studado na Słowacji oraz SPR! – SenPrograma Renkontiĝo w Katalonii.

   4. Pozostałe wydarzenia

    Członkowie PEJ wzięli udział w seminarium TEJO w Brukseli oraz w seminarium E@I w Brnie. Oba te seminaria odbyły się w roku 2006 i były finansowane z funduszu Komisji Europejskiej „Młodzież w Działaniu”. Warto podkreślić fakt, iż na obu tych seminariach PEJ był najliczniej reprezentowaną organizacją (odpowiednio 3 i 5 osób).
    Tobiasz Kaźmierski reprezentował PEJ na Mezeŭropa Konsultiĝo (Konsultacjach Środkowoeuropejskich Organizacji Esperanckich).

    Esperanto było popularyzowane na Forum Ekonomicznym w Krynicy przez członków PEJ: Annę Bichtę i Leszka Dobrowolskiego (w roku 2006) oraz Tobiasza Kaźmierskiego i Łukasza Żebrowskiego (w roku 2007).

   5. Rozpoczęte projekty

    Zarząd II kadencji pozostawia swoim następcom dwa duże projekty.

    Pierwszy z nich to seminarium organizowane wspólnie z E@I, które ma się odbyć wiosną roku 2009 w Nowym Sączu. Projekt ten jest już w dużym stopniu zaawansowany. Wniosek o fundusze z programu „Młodzież w działaniu” wymaga niewielkich poprawek i może zostać złożony do fundusz latem 2008.

    Drugi projekt to wspólne czesko-polsko-niemieckie IJK w Libercu. Zaproszenie przygotowane przez ĈEJ, PEJ i GEJ zostało zaakceptowane przez TEJO w kwietniu 2008.

  2. Sekretarz

   Dwa lata temu zostałem wybrany do Zarządu jako sekretarz PEJu i muszę przyznać, że udało mi się wypełnić tę rolę częściowo. Byłem obecny na dwóch Zjazdach (w Warszawie oraz w Malborku), z grudniowego Zjazdu przygotowałem raport i protokół z posiedzenia, poza tym zajmowałem się dokumentacją organizacji (listą członków, regulaminem itp). Jako przedstawiciel PEJu wziąłem udział jesienią 2006 w seminarium “języki w internecie” w Brnie.

   Jeśli chodzi o zadania ogólne Zarządu – nie udało się nam niestety wprowadzić wszystkich zmian proponowanych w expose. Problemem PEJu, o którym rozmawialiśmy już dawno temu, jest nadal centralizacja, aktywni członkowie to obecnie przede wszystkim Varsovia Vento. Poza warszawskim klubem w innych miastach PEJ jest praktycznie nieobecny, o inicjatywach lokalnych wiadomo niewiele, także mała część młodzieży esperanckiej w Polsce należy do PEJu.

   Przyszły zarząd musi postawić w większej mierze na współpracę między regionami i pomaganiem w organizowaniu grup lokalnych. W przeciwnym razie esperanto pozostanie niezauważalne poza większymi miastami. Brakowało nam czasami profesjonalnego podejścia i wiele planów pozostaje niespełnionych, ale nie uważam tych dwóch lat za zmarnowane – Zjazdy i inne imprezy przygotowywane przez PEJ (a w dużej mierze przez grupę warszawską) były świetnie zorganizowanymi potkaniami, a już niedługo czekają nas kolejne, duże wydarzenia – przede wszystkim dwa kongresy w roku 2009.

 3. Kontakty publiczne i promocja

  Zadanie organizacji było realizowane przez każdego z członków Zarządu i przez większość członków PME. Z tego względu niezbyt wyrazista wydaje się być taka funkcja członka Zarządu. W praktyce osoba odpowiedzialna za komunikację powinna reprezentować PME w mediach i dbać o jej wizerunek, ale funkcję tą z powodzeniem wypełniała przewodnicząca oraz wiceprzewodniczący. Tobiasz Kaźmierski nie zamierza kontynuować pełnienia roli członka zarządu ds. komunikacji publicznej i promocji.

 4. Komunikacja internetowa

  Najważniejszym planowanym zadaniem było stworzenie strony internetowej PEJ. Nie została jednak dopracowana właściwie i spełnia swoje zadanie jedynie w ograniczonym stopniu. Nikłe jest również zaangażowanie innych użytkowników w tworzenie treści.
  Mimo to, trzeba stwierdzić, że ze względu na lawinowy wzrost popularność portali społecznościowych oraz rozpowszechnienie komunikatorów internetowych komunikacja zarówno między esperantystami, jak i zainteresowanymi esperantem nie nastręcza problemu.

  Trzeba rozważyć, czy strona PEJ ma być czymś więcej niż tylko wizytówką organizacji i zbiorem linków do najlepszych stron esperanckich w swoich kategoriach. Uważam, że nie powinna być, większe znaczenie ma dbałość o ogłaszanie naszych komunikatów i imprez na powszechnie znanych stronach esperanckich. Proponuję zastąpienie stanowiska członka zarządu ds. komunikacji internetowej stanowiskiem członka zarządu ds. informacyjnych, którego zadaniem będzie przekazywanie informacji o naszej działalności do innych stron internetowych.

Zobacz również

Dodaj komentarz