Siódmy Zjazd Polskiej Młodzieży Esperanckiej odbył się w Warszawie w dniach 30 maja – 1 czerwca 2007 r. Podczas Zjazdu między innymi zostały wybrane władze PME na kadencję 2008-2010.

Raport ze Zjazdu

PEJ-Estraro en jaroj 2008-2010

Zarząd PME w latach 2008-2010

7. Zjazd Polskiej Młodzieży Esperanckiej odbył się w Warszawie w dniach 30 maja – 1 czerwca 2008 roku. Więcej informacji można zobaczyć w informatorze (w esperanto i po polsku), który jest załączony w pliku numer 1. Był on wysłany do wszystkich członków naszej organizacji przed zjazdem.

Program zjazdu rozpoczął się w sobotę prezentacją Łukasza Korczewskiego o zakończonej ankiecie dotyczącej esperanckich imprez, umieszczonej na stronie PEJ-u.

Następnie Tobiasz Kaźmierski przedstawił raporty z kilku wydarzeń, w których brali udział członkowie PEJ. Mówiono między innymi o Forum Ekonomicznym w Krynicy, w którym od dwóch lat członkowie PEJ-u obsługują esperanckie stoisko. Zdjęcia z Forum dostępna jest pod adresem: http://my.opera.com/tobiasz83/albums/show.dml?id=370426.

Kolejną częścią Zjazdu był raport z dwóch Zjazdów Polskiej i Niemieckiej Młodzieży Esperanckiej, przedstawiony przez Łukasza Żebrowskiego i Agnieszkę Rzetelską. Pierwszy ze Zjazdów odbył się w Poznaniu, w kwietniu 2007 roku, drugi – w Herzbergu, w październiku 2007 roku. Drugi z nich został sfinansowany z funduszu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Najważniejszym punktem programu Zjazdu było Posiedzenie Komitetu PEJ-u, w czasie którego wybrano nowy Zarząd na lata 2008 – 2010. Protokół ze Posiedzenia znajduje się w pliku numer 2.

W niedzielę Łukasz Żebrowski zaprezentował projekt seminarium planowanego na marzec 2009 roku. Projekt ma być zorganizowany wraz z E@I, a środki na niego pozyskiwane z funduszu „Młodzież w Działaniu”. Prezentację dotyczącą seminarium (PowerPoint i PDF) można znaleźć w pliku nr 3.

Następnie Łukasz Żebrowski zaprezentował stan przygotowań do 65. Międzynarodowego Kongresu Młodzieży w Libercu, który organizowany jest wspólnie przez Polską, Czeską i Niemiecką Młodzież Esperancką. Najważniejsze informacje są umieszczone w pliku numer 4 (PowerPoint i PDF).

Na koniec odbyła się dyskusja prowadzona przez Ireneusza Bobrzaka. Dotyczyła ona planów PEJ-u na Universala Kongreso, który odbędzie się w Białymstoku w 2009 roku.

Foto-galeria ze Zjazdu jest dostępna pod adresem: http://my.opera.com/tobiasz83/albums/show.dml?id=544564

Jeśli mielibyście pytania na temat Zjazdu, proszę pisać do prowadzących (adresy poniżej) punkty programu, które was interesują lub ogólnie do Zarządu: pej.estraro(ĉe)gmail.com.

 • Łukasz Żebrowki– lukiz(ĉe)pej.pl
 • Agnieszka Rzetelska – agarz89(ĉe)tlen.pl
 • Łukasz Korczewski – lukasz.korczewski(ĉe)gmail.com
 • Tobiasz Kaźmierski – tobiasz(ĉe)esenco.org

Justyna Rusznica
Sekretarz PMA

Załączone pliki

 • 1_7-a PEJ-kunveno – informilo_eo.pdf
 • 1_7-a PEJ-kunveno – informilo_pl.pdf
 • 2_prot1-2008.pdf
 • 3_Seminarium_w_Polsce.pdf
 • 3_Seminarium_w_Polsce.pps
 • 4_65-a_IJK.pdf
 • 4_65-a_IJK.pps

Ściągnij wszystko w pakiecie Raport z 7. Zjazdu PME (RAR).

Dodaj komentarz