ZjazdRaportProtokółZapisaniWarunkiDojazdProgramEn Esperanto

Raport ze zjazdu

Krótki, ale efektywny był zjazd Polskiej Młodzieży Esperanckiej, który odbył się w Białymstoku w dniach 26-28 listopada 2010.

Agnieszka Mozer

Agnieszka Mozer

Jedną z kluczowych decyzji podjętych na tym spotkaniu jest zmiana przewodniczącej zarządu PME. Po rezygnacji dotychczasowej przewodniczącej, Agnieszki Rzetelskiej, na to stanowisko wybrano Agnieszkę Mozer z Warszawy.

Zdecydowanie najwięcej czasu na zjeździe poświęcono na dyskusję nad zmianą regulaminu PME. Głównym założeniem nowego projektu było usprawnienie działania organizacji i wykluczenie problemów, które stwarzał poprzedni regulamin z 2004 roku. Po wprowadzeniu poprawek, nowy regulamin został przyjęty jednogłośnie i wejdzie w życie po zatwierdzeniu go przez Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów.

Dyskutowano również sprawy związane z współtworzeniem i przystąpieniem do Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. W ramach wspierania działalności lokalnej powołano grupy robocze opracowujące konkretne projekty. Jedna z nich zajmie się przygotowaniem pakietu materiałów dla osób chcących nauczać esperanta. Druga przeanalizuje możliwość skorzystania z programu Wolontariatu Europejskiego i znalezienie wolontariusza, który by pracował dla PME. Trzecia przygotuje materiały informacyjne na temat naszej organizacji.

W przerwie obrad, mimo niesprzyjającej pogody, uczestnicy zjazdu wzięli udział w grze miejskiej Śladami esperanta.

Emblemo de PEJ

Ostatnim punktem w programie zjazdu była zmiana loga PME. Łącznie przedstawiono sześć propozycji. Wybrany został projekt *pej przygotowany przez Przemka Wierzbowskiego.

Następne spotkanie PME odbędzie się w ramach 32. Ogólnopolskiego Kongresu Esperanta w Nowym Sączu (30 kwietnia – 7 maja 2011). Wcześniej zapraszamy na organizowany przez nas Europejski Tydzień Młodzieży (Burg, Niemcy, 27 grudnia 2010 – 2 stycznia 2011).

Zobacz też

Dodaj komentarz