ZjazdRaportProtokółZapisaniWarunkiDojazdProgramEn Esperanto

Raport ze zjazdu

Trzydzieści osób wzięło udział w zjeździe Polskiej Młodzieży Esperanckiej, którego głównym celem był wybór zarządu na następne 2 lata. Zjazd odbył się w Warszawie w dniach 30 kwietnia – 3 maja 2010 r.

Junulara E-Semajno

Zjazd rozpoczął się w piątek nieformalnym grillem. Oficjalny program rozpoczął się następnego dnia. Zainaugurował go Łukasz Żebrowski prezentując raport z działalności zarządu w kadencji 2008-2010. W tych latach PME zrealizowała kilka dużych projektów, z których w pierwszej kolejności należy wymienić Światowy Kongres Młodzieży 2009 zorganizowany wspólnie z Czeską i Niemiecką Młodzieżą Esperancką w Libercu. Równie ważne było stworzenie nowej imprezy – Europejskiego Tygodnia Młodzieży, który powstał z połączenia noworocznego Ago-Semajno (organizowanego przez PME i Varsovia Vento) oraz Internacia Seminario (Niemieckiej Młodzieży Esperanckiej). Warto również zwrócić uwagę na gadżety wydane przez PME: koszulka „Lingva Revolucio” oraz otwieracz „Esperanto – Probably the best language in the word”. Niestety, nie wszystko udało się tak, jak było zaplanowane i następny zarząd powinien zwrócić szczególną uwagę na działalność lokalną.

Projektado de nova PEJ-emblemo

Realizację tego celu wziął na siebie sześcioosobowy zarząd wybrany przez komitet. Przewodniczącą została Agnieszka Rzetelska, która w poprzednim zarządzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. Dotychczasowy przewodniczący, Łukasz Żebrowski będzie odpowiedzialny za komunikację. Z poprzedniego zarządu pozostał również Leszek Dobrowolski, który nadal będzie skarbnikiem. Zupełnie nowe w zarządzie są Zuzanna Samborska (wiceprzewodnicząca) oraz Natalia Antolak (sekretarz). Za działalność lokalną odpowiedzialny będzie Przemek Wierzbowski, który był już w zarządzie PME w latach 2006-2008.

Podczas zjazdu dwa punkty programu były poświęcone Europejskiemu Tygodniowi Młodzieży (JES). Pierwszy z nich miał na celu pokazanie organizacyjnej strony JES tym, którzy jeszcze nie dołączyli do ekipy przygotowawczej. Drugim było tradycyjne spotkanie organizatorów.

Kabardo “La oraj pantalonoj en arbustoj”

W trakcie spotkania starano się stworzyć pomysły na zmianę logo PME. W tym celu przygotowywano szablony do graffiti. Ten punk programu, oprócz świetniej zabawy, dał też konkretne rezultaty, które będą dalej rozwijane.

Nie można nie wspomnieć o debiucie warszawskiego kabaretu „Złote gacie w krzakach” . Ta nowa grupa zaprezentowała skecze w esperanto i po polsku.

Wszystkie wieczory kończyły się grillem na działce klubu Varsovia Vento.

Zobacz też

2 thoughts on “Raport

Comments are closed.