ZjazdRaportProtokółZapisaniWarunkiDojazdProgramEn Esperanto

Protokół z zebrania Komitetu Polskiej Młodzieży Esperanckiej

Zebranie odbyło się podczas 11 Zjazdu Polskiej Młodzieży Esperanckiej w Warszawie w dniach 30 kwietnia – 3 maja 2010 r. Zebranie składało się z dwóch części, które odbyły się odpowiednio 1 i 2 maja.

Cześć 1.

W pierwszej części zebrania wzięło udział 15 osób, przy czym 5 z nich dołączyło w trakcie zebrania, już po głosowaniach (Załącznik 1 – Lista uczestników).
Spotkanie zostało otwarte przez Łukasza Żebrowskiego, który przedstawił raport z działalności ustępującego zarządu urzędującego w latach 2008-2010 (Załącznik 2). Następnie Leszek Dobrowolski przedstawił raport finansowy za rok 2009. Przedstawiono również protokół z poprzedniego zebrania komitetu (Załącznik 3 – Protokół 1/2009), do którego została zgłoszona jedna poprawka w liście uczestników.
Oba raporty oraz protokół (z poprawką) zostały przyjęte jednogłośnie (10 głosów).
Następnie przedstawione zostały trzy kandydatury do zarządu: Agnieszki Rzetelskiej (na piśmie), Łukasza Żebrowskiego (osobiście) oraz Leszka Dobrowolskiego (osobiście).

Część 2.

W drugiej części zebrania wzięło udział 13 osób (Załącznik 1 – Lista uczestników).
Druga część spotkania rozpoczęła się od zaprezentowania kolejnych trzech kandydatur do zarządu: Zuzanny Samborskiej (na piśmie), Natalii Antolak (osobiście) oraz Przemysława Wierzbowskiego (osobiście).
Kolejnym punktem obrad były wybory nowego zarządu. Wymagana ilość głosów (7) uzyskali wszyscy kandydaci, a więc wyłoniony został zarząd w składzie:

 1. Agnieszka Rzetelska (10 głosów) – przewodnicząca
 2. Zuzanna Samborska (11) – wiceprzewodnicząca
 3. Natalia Antolak (10) – sekretarz
 4. Leszek Dobrowolski (11) – skarbnik
 5. Przemysław Wierzbowski (12) – członek zarządu do spraw działalności lokalnej
 6. Łukasz Żebrowski (12) – członek zarządu do spraw komunikacji

Na koniec pozostał wybór miejsca kolejnego zjazdu. Pojawiły się dwie propozycje: Poznań (Arkones) oraz Białystok. Zdobyły one odpowiednio 2 i 11 głosów, a więc następne zebranie komitetu PME odbędzie się w Białymstoku, jesienią 2010 r.

Protokołowali: Leszek Dobrowolski (część 1.) i Łukasz Żebrowski (część 2.)

Załącznik 1 – Lista uczestników

Część pierwsza zebrania komitetu PME:

 1. Guy Johnston
 2. Przemysław Wierzbowski
 3. Martyna Rogodzińska
 4. Karina Mąkosa
 5. Paweł Fischer-Kotowski
 6. Leszek Dobrowolski
 7. Łukasz Żebrowski
 8. Marta Wierzbowska
 9. Aleksandra Biernacka
 10. Dorota Rodzianko
 11. Aurelian Jurkiewicz
 12. Przemysław Zglinicki (dołączył w trakcie zebrania)
 13. Marta Domian (j.w.)
 14. Natalia Antolak (j.w.)
 15. Zuzanna Samborska (j.w.)

Część druga zebrania komitetu PME:

 1. Guy Johnston
 2. Przemysław Wierzbowski
 3. Marta Domian
 4. Natalia Antolak
 5. Karina Mąkosa
 6. Paweł Fischer-Kotowski
 7. Łukasz Żebrowski
 8. Marta Wierzbowska
 9. Aleksandra Biernacka
 10. Dorota Rodzianko
 11. Tomasz Stachowicz
 12. Aurelian Jurkiewicz
 13. Małgorzata Baczyńska

Załącznik 2 – Raport z działalności zarządu

Załącznik 3 – Protokół 1/2009

Dodaj komentarz