Drugi Zjazd Polskiej Młodzieży Esperanckiej odbył się w Poznaniu w dniach 18-20 września 2009 r.

Protokół z Zebrania Komitetu

10-a PEJ-Kunverno

10. Zjazd PME (fot. AS)

Zebranie odbyło się podczas ARKONES-u w Poznaniu. Wzięło w nim udział 13 osób w tym 7 członków Komitetu (Lista – załącznik 1).

Zebranie zostało otwarte przez Łukasza Żebrowskiego. Leszek Dobrowolski przedstawił Raport finansowy za rok 2008 oraz obecną sytuację finansową organizacji. Raport został przyjęty przy 2 głosach wstrzymujących się.

Następnie Łukasz Żebrowski zaprezentował broszurę informacyjną „Odkryj esperanto” stworzoną przez międzynarodowy zespół skupiony wokół organizacji E@I oraz ILEI. Polską wersję broszury przygotowali członkowie PME, a została ona wydana ze środków FRSE – Narodowej Agencji programu GRUNDTVIG „Uczenie się przez całe życie”.

Kolejnym punktem była prezentacja nowej strony PME, znajdującej się pod adresem www.pej.pl. Funkcje i zawartość strony przedstawiła Irmina Szustak.

Na zakończenie zostało wybranie miejsce kolejnego zjazdu. Jedyną propozycją była Warszawa, która została wybrana przy 4 głosach wstrzymujących się, a więc tam odbędzie się Zjazd wiosną 2010 roku, podczas którego zostanie wybrany nowy Zarząd organizacji.

Łukasz Żebrowski
Przewodniczący PME

Załącznik 1 – lista uczestników

Członkowie Komitetu PME:

 1. Leszek Dobrowolski
 2. Tobiasz Kaźmierski
 3. Łukasz Korczewski
 4. Oleksandra Kovyazina
 5. Agnieszka Rzetelska
 6. Marta Wierzbowska
 7. Łukasz Żebrowski

Pozostali członkowie PME

 1. Natalia Antolak
 2. Aleksandra Biernacka
 3. Paweł Fischer-Kotowski
 4. Agnieszka Mozer
 5. Irmina Szustak

Dodaj komentarz