Podstawowa działalność organizacyjna

Polska Młodzież Esperancka skupia młodych esperantystów mieszkających w Polsce. W tym celu odbywają sie zjazdy organizacyjne co najmniej dwa razy w roku (informacje o zjazdach można znaleźć w dokumentach. Poza tym PME utrzymuje kontakt ze swoimi członkami i nie tylko poprzez internetowe kanały informacyjne takie jak ta strona, grupa dyskusyjna oraz grupy na portalach społecznościowych jak facebook albo grono.

Imprezy i spotkania

Dum al koncerto

Nic tak dobrzenie stymuluje wymiany kulturalnej i językowej jak zapoznanie się z nimi. Dlatego W działalności naszej organizacji ważną rolę odgrywa (współ)organizowanie różnych spotkań międzynarodowych oraz lokalnych. Oto kilka najważniejszych wydarzeń organizowanych lub wspieranych przez PME:

Regularne
Okazjonalne

Popularyzowanie i nauczanie esperanta

Odkryj esperanto

Wśród naszych celów ważne jest także popularyzowanie esperanta. Dlatego też nasi członkowie uczestniczą w wielu wydarzeniach, podczas których można informować o esperanto. Chodzi o imprezy takie jak Piknik Naukowy w Warszawie lub Forum Ekonomiczne w Krynicy. Oprócz tego PME organizuje wydarzenia otwarte dla szerszej publiczności (np. Festiwale Kulturalno-Językowe) podczas swoich imprez. Jeśli chodzi o materiały informacyjne, ostatnio PME przygotowała polską wersję pokaźnego informatora o esperanto – broszurę “Odkryj Esperanto – fascynujący język”.

Nauczanie esperanta ma miejsce głównie podczas kursów w lokalnych klubach (informacje w części kontakt), ale także podczas specjalnie poświęconych temu imprez. Przykładem takiej imprezy jest Letnie Studium Esperanta w swoim czasie organizowane wspólnie przez Słowacką i Polską Młodzież Esperancką.

Współpraca zagraniczna

Dzięki współpracy z różnymi zagranicznymi organizacjami, członkowie PME mogą na przykład uczestniczyć w seminariach szkoleniowych TEJO lub E@I, albo w innych spotkaniach związnych z obecnie realizowanymi projektami. Oprócz tego dla swoich członków PME organizuje wspólne wyjazdy na różne zagraniczne spotkania.

Esperanckie gadzety

Produktoj

Od czasu do czasu produkujemy różne gadżety związane z kultura esperancką. Są to między innymi:

  • koszulka “Lingva revolucio”
  • koszulka “ijk09”
  • koszulka “Ago-Semajno 2006”
  • otwieracz “Esperano – Probably the best language in the world”

Dodaj komentarz