Emblemo de PEJ

Polska Młodzież Esperancka (PME) jest organizacją skupiająca młodych esperantystów w Polsce. Jest sekcją Polskiego Związku Esperantystów, jednej z najstarszych w Polsce organizacji pozarządowych do dziś istniejących. Należy również do Światowej Organizacji Młodzieży Esperanckiej.

PME została założona 21. września 1958 roku podczas Ogólnopolskiego Kongresu Esperantystów w Krakowie. Na skutek kryzysu lat ‘90 działalność organizacji zamarła, została reaktywowana w 2004 roku w Warszawie.

Zajmujemy się:

  • rozpowszechnianiem i nauczaniem języka esperanto
  • wspieraniem i koordynowaniem działań esperantystów oraz młodzieżowych klubów esperanckich w całej Polsce
  • reprezentowaniem naszej organizacji na forum polskim oraz międzynarodowym
  • organizowaniem różnorodnych spotkań, seminariów i imprez
  • ułatwianiem wymiany językowej oraz międzykulturowej

Dowiedz się więcej:

Dodaj komentarz