1 Podstawowe zasady i cele konkursu

1.1. Organizatorem konkursu jest Polska Młodzież Esperancka (PME).

1.2. Głównym celem konkursu jest zebranie fotografii związanych tematycznie z historią PME oraz utworzenie wirtualnego albumu, który będzie częścią obchodów rocznicowych.

1.3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.

1.4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

2 Zasady dotyczące zdjęć zgłaszanych do konkursu

2.1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno lub kilka zdjęć.

2.2. Zdjęcia należy przesłać mailem na adres konkurso@pej.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Andersa 37/59a, PL-00-159 Warszawa, Polska. Zdjęcia należy przesłać do 10 sierpnia 1 września 2018 roku. Zdjęcia w wersji papierowej przysłane pocztą zostaną zeskanowane i odesłane właścicielowi.

2.3. Zdjęcia w wersji cyfrowej powinny być w możliwie najlepszej rozdzielczości. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyjmowania zdjęć, których rozdzielczość nie będzie dostateczna.

2.4. Wysyłając zdjęcia na konkurs uczestnik zaświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa autorskie. Jeżeli właściciel zdjęć nie jest ich autorem, powinien wymienić nazwisko autora przy zgłoszeniu.

2.5. Wysyłając zdjęcia na konkurs uczestnik wyraża zgodę na publikację w jubileuszowym wydawnictwie z okazji 60 lat od założenia PME oraz albumie internetowym. Zdjęcia mogą również zostać wykorzystane w mediach społecznościowych oraz stronie głównej PME, zawsze z nazwiskiem autora.

2.6. Organizatorzy mogą opublikować nazwiska i zdjęcia zwycięzców konkursu w mediach społecznościowych oraz na głównej stronie PME.

3 Nagrody

3.1. Główne nagrody w konkursie: wydawnictwo jubileuszowe Polskiej Młodzieży Esperanckiej oraz papierowy kalendarz naścienny ze zdjęciami konkursowymi.

3.2. Nagrody zostaną przyznane oficjalnie podczas głównych obchodów rocznicy, które odbędą się podczas 34. Artystycznych Konfrontacji w Esperanto (ARKONES) w dniach 21-23 września w Poznaniu.

3.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.