Jak co roku Niemiecka Młodzież Esperancka oraz Polska Młodzież Esperancka, organizatorzy esperanckiego sylwestra – JES-u, uruchamiają specjalny fundusz, którego celem jest wsparcie osób, które z różnych powodów nie mogą w całości pokryć kosztów uczestnictwa oraz podróży.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia finansowego, aby uczestniczyć w 11. JES-ie w Karłowie, wyślij nam wiadomość z:

  • informacjami dotyczącymi Twojej dotychczasowej aktywności w środowisku esperanckim lub po esperancku,
  • propozycją Twojego wkładu w program JES-u lub pomocy w zadaniach organizacyjnych,
  • propozycją, w jakiej formie chciał(a)byś otrzymać wsparcie finansowe, wraz z listą wydatków, które musisz ponieść, aby uczestniczyć w wydarzeniu.

Możesz dołączyć także rekomendacje doświadczonych esperantystów, którzy wspierają Twoją kandydaturę.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 października 2019 pod adresem jes@pej.pl. Przydział stypendiów odbędzie się w ramach porozumienia zarządów Niemieckiej i Polskiej Młodzieży Esperanckiej.

Więcej informacji na temat JES-u znajdziesz na stronie jes.pej.pl.