1 czerwca, podczas Zjazdu PME w Warszawie, wybrany został nowy Zarząd PME na kadencję 2019–2020. W jego skład weszli:

  • Romualda Jeziorowska – przewodnicząca
  • Paweł Wójtowicz – wiceprzewodniczący
  • Tobiasz Kubisiowski – sekretarz
  • Piotr Hołda – skarbnik

Piotr i Tobiasz pozostają na tych samych stanowiskach co dotychczas. Romualda, obecnie przewodnicząca, wcześniej pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. Do Zarządu po raz pierwszy wszedł Paweł Wójtowicz, a opuścił go Tomasz Szymula, w ostatniej kadencji przewodniczący – dziękujemy mu za współpracę!