Ostatniego dnia czerwca członkowie PME spotkali się z członkami zarządu Niemieckiej Młodzieży Esperanckiej (GEJ) w Berlinie. Zebranie odbyło się we wspólnej siedzibie Niemieckiego Związku Esperantystów i Niemieckiej Młodzieży Esperanckiej i miało na celu odnowienie współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi.

Obrady toczyły się nie tylko wokół Europejskiego Tygodnia Młodzieży (JES), który jest oczywiście największym i najważniejszym wspólnie organizowanym esperanckim wydarzeniem, ale również wokół innych możliwości współpracy, między innymi w ramach weekendowych spotkań, czy nieesperanckich festiwali. Członkowie PME przedstawili ideę Jesiennych Spotkań  Przygranicznych (ĈAR), corocznych weekendowych spotkań dla początkujących esperantystów z sąsiednich krajów oraz festiwalu Slot, który może już niebawem stać się strategicznym punktem wspólnych działań młodzieży esperanckiej z obu organizacji. Niemieccy i polscy aktywiści porównali także wyzwania i trudności, jakie napotykają podczas pracy w esperanckich organizacjach; okazuje się, że mierzymy się z podobnymi problemami i musimy wypracować strategię radzenia sobie z nimi.

W spotkaniu wzięli udział niemal wszyscy członkowie zarządu PME: Romualda Jeziorowska (wiceprzewodnicząca), Piotr Hołda (skarbnik), Tobiasz Kubisiowski (sekretarz), a także Paweł Wójtowicz; stronę niemiecką reprezentowali Michaela Stegmaier (przewodnicząca), David Mamsch (członek zarządu i koordynator JES) oraz Lars Hansen (skarbnik). Dla uczestników spotkanie to było również szansą, by lepiej poznać esperantystów z sąsiedniego kraju i specyfikę ich organizacji, co z pewnością ułatwi współpracę w przyszłości.

Mamy nadzieję już niedługo poinformować was o pierwszych efektach!