21 kwietnia 2018, podczas Zjazdu PME w Lublinie, został wybrany nowy Zarząd PME na kadencję 2018–2019. W jego skład weszli:

Tomasz Szymula – przewodniczący
Romualda Jeziorowska – wiceprzewodnicząca
Tobiasz Kubisiowski – sekretarz
Piotr Hołda – skarbnik

Wszyscy członkowie Zarządu mają już doświadczenie w pracy w Zarządzie. Tobiasz Kubisiowski i Piotr Hołda pozostali na swoich pozycjach z poprzedniej kadencji, Romualda Jeziorowska została wiceprzewodniczącą (wcześniej była ona przewodniczącą), a Tomasz Szymula powrócił do Zarządu po rocznej przerwie (wcześniej był członkiem Zarządu w latach 2014–2017).