Podczas ostatniego zjazdu PME został wybrany nowy zarząd na kadencję 2015-2016. Składa się on z:

  • Romualda Jeziorowska – przewodnicząca
  • Piotr Hołda – wiceprzewodniczący
  • Łukasz Żebrowski – sekretarz
  • Mariusz Hebdzyński – skarbnik
  • Anna Maria Koniecpolska-Lachowska – członkini zarządu ds. kontaktów zewnętrznych
  • Tomasz Szymula – członek zarządu

Więcej informacji znajduje się tutaj.