Rozpoczynamy projekt Uniwersytet Esperanto we Wrocławiu! Wcześniej seria wykładów o kulturze Esperanto odbyła się pod patronatem Polskiej Młodzieży Esperanckiej i Zrzeszenia Studentów Polskich w Warszawie. Teraz, dzięki współpracy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego i Śląskiego Związku Esperanckiego wykładów można posłuchać także u nas! Zapraszamy do obserwowania i śledzenia na FB.