Estraro de Pola Esperanto-Junularo 2014-2015

Polska Młodzież Esperancka ma nowy zarząd! Tworzą go:

  • Romualda Jeziorowska – przewodnicząca
  • Piotr Hołda – wiceprzewodniczący
  • Łukasz Żebrowski – sekretarz
  • Agata Cichocka – skarbnik
  • Tomasz Szymula – członek zarządu ds. komunikacji wewnętrznej

Zarząd został wybrany podczas ubiegłotygodniowego zjazdu w Nowym Sączu i będzie urzędowal do wiosny 2015. Życzymy owocnej pracy!